Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Belastingdienst ruimhartig in terugbetalen belastingschuld

Het kabinet heeft het derde corona-noodpakket bekendgemaakt. Een belangrijk onderdeel daarvan betreft nieuwe regels en maatregelen voor uitstel van betaling van eerder opgebouwde of nog op te bouwen belastingschulden.

De belastingdienst voert al een aantal maanden een ruimhartig beleid als het gaat om uitstel van betaling van belastingschulden. Bedrijven die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, komen hiervoor in aanmerking.

Terugbetalen vanaf 1 januari 2021

Alle bedrijven, die bijzonder uitstel van belasting hebben genoten of nog genieten, starten per 1 januari 2021 met een betalingsregeling van 24 maanden voor de ontstane belastingschuld. Dit betekent dus dat het terugbetalen van de belastingschuld uit kan worden gesmeerd over een periode van twee jaar. Blijkt het niet mogelijk om de opgebouwde schuld in 24 maanden af te lossen, zal de belastingdienst zoeken naar maatwerkoplossingen.

Invorderingsrente

Tot en met 1 december 2021 blijft de invorderingsrente 0,01%, daarna wordt die verhoogd tot (de normale) 4%.

Belastingdienst

De belastingdienst zal zelf de betreffende bedrijven uitgebreid informeren over de regeling in een brief, die in september zal worden verstuurd. In december wordt er opnieuw een brief verstuurd door de belastingdienst met daarin een voorlopig overzicht van de belastingschuld, de voorwaarden van de betalingsregeling en het maandbedrag van de betalingsregeling.

In maart 2021 krijgen de betreffende bedrijven opnieuw bericht van de belastingdienst, met daarin het definitieve overzicht van de belastingschuld en eventueel het aangepaste maandbedrag.

Klik hier voor meer informatie op de website van de belastingdienst.