Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Benut de oplossingen uit de arbocatalogus Minder Werkstress, Meer Werkplezier

In 2020 is het arbocatalogusthema ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’ geactualiseerd en goedgekeurd door de inspectie SZW conform het nieuwe strengere toetsingskader. Grafimedia bedrijven krijgen hiermee bedrijfstak-specifieke oplossingen voor werkstress aangereikt en hoeven niet zelf het wiel uit te vinden.

De Grafimediabranche beschikt sinds 2010 over een goedgekeurde arbocatalogus met zes arbeidsrisico’s. Arbocatalogi zijn als het ware ‘oplossingenboeken’ met de belangrijkste arborisico’s van een sector. In 2020 is het thema over werkstress geactualiseerd door de sociale partners (waaronder het KVGO) en goedgekeurd door de inspectie SZW. Naast het bieden van bedrijfstakspecifieke oplossingen voor bedrijven, heeft een arbocatalogus ook nog andere voordelen:

  • Werknemers krijgen informatie over arborisico’s en hoe hier gezamenlijk aan kan worden gewerkt
  • Een sector wordt minder gecontroleerd door de Inspectie SZW
  • Een arbocatalogus levert een positieve impuls aan het bedrijfstakimago.

Inhoud van de arbocatalogus ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’

Het geactualiseerde thema is gericht op het arbeidsrisico Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Bij PSA gaat het om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk en ongewenste omgangsvormen. Werkstress is ook in onze bedrijfstak een van de belangrijkste arbeidsrisico’s en de voornaamste oorzaak van verzuim.

Er is niet één juiste methode voor de aanpak van werkstress. Wel zijn er richtlijnen voor een succesvollere aanpak van werkstress. In de arbocatalogus zijn oplossingen voor werkstress in twee onderdelen verdeeld: maatregelen tegen werkdruk en maatregelen tegen ongewenste omgangsvormen (pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie). Bij ieder onderdeel staat wat medewerkers zelf kunnen doen en welke oplossingen er zijn voor het management van het bedrijf. De catalogus bevat ook voorbeeldprotocollen die door bedrijven kunnen worden gebruikt bij het afstemmen van de maatregelen op hun bedrijfsspecifieke situatie. Verder worden er veel tips gegevens, en staan er checklists en een stappenplan in.

Voorlichtingsfolders ongewenste omgangsvormen voor op de werkvloer

Om bedrijven te ondersteunen bij hun (wettelijke) taak om voorlichting te geven, zijn er twee korte praktische informatiefolders ontwikkeld voor leidinggevenden en medewerkers die kunnen worden gebruikt op de werkvloer.

Waardevol

De inspectie SZW is onder de indruk van de opgestelde arbocatalogus over werkstress. En de eerste reacties vanuit onze sector zijn positief: ‘Wat een indrukwekkend resultaat’, ‘waardevolle informatie’, ‘praktisch ingestoken, ‘mooi vormgegeven’.

Grafimedia arbocatalogus over werkstress: voorbeeld voor andere branches

Danny Wilms, secretaris van de Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG) en tevens auteur van de Arbocatalogus ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’, heeft een artikel geschreven voor het vakblad Arbo over de inhoud van het geactualiseerde thema en het ontwikkelingstraject. Met als uitgangspunt: wat kunnen andere branches leren van het door de grafimediabranche doorlopen traject?

Download hier het artikel verschenen in nummer 1/2 van het vakblad Arbo:

Meer informatie?

De geactualiseerde arbocatalogus ‘Minder werkstress, Meer werkplezier’ is te vinden op het arboplatform van de sector. Daarnaast is er een samenvatting beschikbaar en vind je daar ook de twee voorlichtingsfolders over ongewenste omgangsvormen alsmede de voorbeeldprotocollen (als word-versie) die je op maat kunt maken voor jouw eigen bedrijf.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Maarten Reuderink bij het KVGO via 020 543 5678 of m.reuderink@kvgo.nl