Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Berenschot start onderzoek onder KVGO-leden voor strategische heroriëntatie

Het KVGO is bezig met een strategische heroriëntatie op zijn rol en taken ten behoeve van zijn leden. Samen met consultancybureau Berenschot wordt de komende vier maanden antwoord gegeven op drie vragen. KVGO-directeur Fons Bakkes roep alle leden op om aan het onderzoek mee te doen.

Het onderzoek van Berenschot spitst zich toe op drie vragen.

  • Wat wil het KVGO in 2023 zijn?
  • Welke activiteiten en functies moet het KVGO bieden aan zijn leden?
  • Hoe moet het KVGO hiertoe georganiseerd worden?

Berenschot gaat verder onderzoek doen onder de KVGO-leden en ex-leden (die recent hun KVGO-lidmaatschap hebben beëindigd) en is bovendien op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe worden de huidige taken en dienstverlening van het KVGO ervaren?
  • Is de manier waarop het KVGO die taken en diensten uitvoert voldoende?
  • Wat zijn de eventuele bestaande wensen daarover waarin nu nog niet wordt voorzien door het KVGO?

Fons Bakkes: “KVGO-leden worden op korte termijn door Berenschot – via de mail – benaderd voor het invullen van een (digitale) vragenlijst. Het invullen van die vragenlijst vergt maximaal circa 10 minuten.”

Strategisch plan
“Om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van de wensen en ideeën die er zijn, is het van groot belang dat wij zoveel mogelijk respons krijgen op de vragenlijst.

Met behulp van de antwoorden ontwikkelen wij een strategisch plan voor de toekomst, dat recht doet aan de eisen van deze tijd en waar zowel KVGO-leden als potentiële nieuwe leden zich in herkennen.

Wij houden u over de voortgang van deze heroriëntatie op de hoogte en presenteren de (tussen)resultaten op de Ledenraad in mei. Uw mening doet ertoe en daarom doe ik een dringend beroep op u om uw medewerking aan dit onderzoek te verlenen.”