Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Berenschot: ‘Wat wil het KVGO in 2023 zijn?’

“Het KVGO zou vooral een vereniging moeten zijn, of worden, voor, door en met ondernemers. Dat KVGO moet zich verder ontwikkelen tot het deskundige professionele kennisplatform op de belangrijkste aspecten van de ‘cross-mediabranche’. Denk aan beroep, bedrijf, branche.”

“Als kenniscentrum maakt het KVGO het verschil door relevante kennis toepasbaar te maken – en niet alleen te ontsluiten – en met de beschikbare kennis en data moet het KVGO een katalysator worden voor verbetering van de bedrijfsvoering van de leden en de innovatie binnen de branche. De aanwezige kennis en kunde moet beter en met trots en positiviteit worden uitgedragen, zowel naar de bestaande maar vooral ook naar potentiële leden.”

Die uitspraken zijn van drs. Paul Pietersma, managing director van Berenschot. Het bureau ondersteunt in opdracht van het bestuur het KVGO bij het maken van een strategisch plan voor de vereniging.

Pietersma gaf een uitgebreide toelichting tijdens de Ledenraad van 16 mei in Het Oude Magazijn, onderdeel van het sfeervolle vroegere spoorcomplex in Amersfoort. De kosten van die opdracht blijven daarbij nadrukkelijk binnen het budget dat tijdens de vorige ledenraad in Venlo voor dit doel is toegekend, heeft het KVGO de leden laten weten.

Drie vragen
Het strategisch plan gaat antwoord geven op drie vragen: Wat wil het KVGO in 2023 zijn? Welke functies en activiteiten moet het KVGO aan de leden bieden? Hoe moet het KVGO hiertoe georganiseerd worden?

Met behulp van de antwoorden en adviezen van Berenschot én inbreng van de leden gaan bestuur en directie in nauwe samenspraak met de Ledenraad een strategisch plan opstellen richting 2023.

Het strategisch plan moet in de eerste plaats recht doen aan de eisen van deze tijd, schrijft het KVGO.
“Iedereen in de bedrijfstak kent de bedrijfseconomische situatie. Uitzonderingen daargelaten hebben ondernemingen moeite gelijke tred te houden met de bloeiende economie. Een aantal zaken komt bij elkaar die voor ‘de perfecte storm’ kunnen zorgen, digitalisering, wisseling van de generaties in de leiding van de bedrijven, sterke opkomst van de zzp’er, de trend naar schaalvergroting en nieuwe verdienmodellen die jonge bedrijven omarmen.”

Pietersma daarover: “De leden worstelen met dat soort ontwikkelingen. Ze zien het wel om zich heen gebeuren, maar in welke mate raakt het hun bedrijf, wat moeten ze er dan mee, wat willen de klanten? Maar ook het KVGO worstelt met die vragen, net als veel verenigingen in andere branches.”

Toegevoegde waarde
Berenschot heeft twee sessies gehouden met het bestuur en met de bureaumedewerkers van het KVGO. Daarnaast is een digitale enquête gehouden onder de leden die een respons van 27 procent heeft opgeleverd.
“Dat is een hoge score voor dat soort vragenlijsten”, zegt Pietersma. Uit die enquête blijkt dat de leden over het geheel genomen de huidige dienstverlening – zeer – belangrijk vinden en daar ook tevreden over zijn.

Ook bij ex-leden is die waardering vaak groot, waarbij zij in meerderheid stellen dat die dienstverlening geen reden is geweest om het lidmaatschap op te zeggen, wel veelal de hoogte van de contributie en de onduidelijkheid wat het lidmaatschap opbrengt. “Duidelijker je toegevoegde waarde communiceren dus”, zegt Pietersma.

Verder noemen de leden de communicatie van groot belang en waarderen ze dat ook ‘vrij hoog’. Marketingcampagnes of activiteiten om leden met elkaar in contact te brengen, zoals een uitgebreid evenement rond de Ledenraad, krijgen echter een lagere waardering.

Ledenvoordelen
Verder komt naar voren dat van de 27 ledenvoordelen die het KVGO biedt er slechts zeven door minstens 40 procent van de leden worden gebruikt. Veel leden vinden dan ook dat de veelgebruikte voordelen net als nu uit de contributie gefinancierd moeten worden, maar dat andere minder populaire zaken apart gefactureerd kunnen worden.

“Dat vraagt om een stevige doorlichting van de bestaande dienstverlening”, aldus Pietersma.

Hij schetste vervolgens een breed beeld van hoe het KVGO er op basis van die eerste gegevens straks uit zou moeten zien. Die organisatie moet, zo staat in een door bestuur en medewerkers opgestelde conceptmissie en -visie, vanuit de positionering als kenniscentrum een vijftal kennisdomeinen kiezen en daar de dienstverlening op aanpassen: minder maar wel meer in lijn met ledenbinding en de kennisdomeinen.

De bestaande informatie en advisering over personeelszaken en de cao via de veelgeprezen – maar toch te weinig bekende – Personeelswijzer is daarbij als kennisdomein een mooi startpunt, maar ook duurzaamheid, bedrijfsvoering en digitale- en of marktontwikkelingen worden als potentiële kennisdomeinen bekeken. Dat ‘nieuwe’ KVGO zou dat aanbod ook beter moeten uitdragen en communiceren naar bestaande, maar vooral ook naar potentiële leden. Pietersma denkt dat een dergelijk KVGO aantrekkelijk kan zijn voor ondernemers die zich nu niet aansluiten.

Werksessies
Die eerste resultaten en conclusies werden in Amersfoort besproken tijdens twee werksessies met de aanwezige circa 90 leden . Die leverden ‘inspraak’ via het mobieltje een veelheid aan uiteenlopende reacties, opmerkingen en suggesties op.

“Waardevolle input om mee te nemen bij het opstellen van het strategisch plan de komende weken. Immers, een van de uitgangspunten bij het traject is het betrekken van belangrijke stakeholders en dat zijn de leden uiteraard als geen ander”, vindt Pietersma.