Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Bericht ontvangen van BSA-The Software Alliance?

Het KVGO krijgt signalen van leden dat zij benaderd worden door het bedrijf BSA-The Software Alliance. BSA vraagt naar de aanwezige software- of letterfontlicenties en verzoekt om informatie hierover te verstrekken. Veel bedrijven kunnen de berichten niet plaatsen en weten niet wat ze hiermee moeten doen.

Informatieverzoek aangaande softwarelicenties

In de brieven of mails die BSA verstuurt wordt aan bedrijven gevraagd een formulier in te vullen waarin zij verklaren dat zij de juiste licenties hebben om de software of letterfonts in hun bedrijf te mogen gebruiken, dat de licenties up-to-date zijn en dat deze actief worden beheerd. Ook wordt gevraagd om aankoopbewijzen in te dienen en wordt gewezen op de informatie en diensten die BSA aanbiedt om software-eigendommen in kaart te brengen en bij te houden. De berichten kunnen dwingend van toon zijn.

Wat kan BSA doen?

BSA is een alliantie van softwarebedrijven en is aan te merken als een anti-piraterijorganisatie. Zij behartigen de belangen van de softwareleveranciers die zich bij hen aangesloten hebben. BSA is geen toezichthouder en heeft dan ook geen opsporings- of controlebevoegdheden. Wel kunnen zij gebruikmaken van de mogelijkheden die de wet hen (en ieder ander die belanghebbende is) biedt. Het komt voor dat zij ‘invallen’ doen bij bedrijven waarvan zij vermoedens hebben dat er met illegale software wordt gewerkt. Voor een dergelijke ‘inval’ is voorafgaande toestemming van de rechter nodig. Gebleken is dat de rechter deze toestemming vrij snel geeft. Als blijkt dat de licenties niet op orde zijn kunnen zij een rechtszaak starten en niet betaalde licentievergoedingen vorderen.

Wat moeten bedrijven doen?

Er is geen verplichting om op de berichten van BSA te reageren of om informatie te verstrekken, ook al wordt geprobeerd een andere indruk te wekken. Het is wel verplicht om de juiste en voldoende licenties te hebben voor de software en fonts die je gebruikt. Het is aan te raden om dit in kaart te brengen en te blijven monitoren. Wanneer BSA een inval doet neem dan contact op met een in ICT-recht gespecialiseerd advocatenkantoor.