Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Bericht van de voorzitter – 30 oktober 2020

Beste leden,

Woensdag 13 november is het alweer een jaar geleden dat KVGO Live! het licht zag. Een interactieve ledenbijeenkomst met boeiende sprekers en een illusionist die het gezelschap meenam in de wereld van “klopt het wel wat je ziet en denk je te zien, wat er niet is?”

Een wijze om de grafische ondernemers bewuster te maken van de gedachten, kansen en valkuilen in en bij het ondernemen. Er was veel waardering van de leden voor deze opzet en een mooie start voor het KVGO. Op naar 2020. Met voor velen, de mooie omzet maanden januari en februari. Het jaar 2020 leek een goedlopend en voor sommigen een uitstekend jaar te worden…

Begin 2020 kwamen we als organisatie in een vacuüm door het vertrek van Miquel Delcour.
Met de opdracht van het Bestuur de vernieuwing door te zetten is Bram ter Beek, eerst als plaatsvervangend en niet lang daarna als nieuwe directeur, aan de slag gegaan. Met zijn organisatie heeft hij het afgelopen half jaar gewerkt aan het maken van een degelijk plan voor de toekomst van het KVGO. Een vooruitzicht waarbij het KVGO naast haar advies op het gebied van Werkgeverschap ook advies en ondersteuning op Ondernemerschap wil gaan geven. Met de ledenraad is twee weken geleden gesproken over dit plan. Het KVGO wil de versnippering van belangen en activiteiten in de gehele grafische branche terugbrengen. Ook zien we dat hoe groter we als brancheorganisatie zijn, hoe meer gewicht in de schaal bij het knokken voor belangen voor onze leden.

Daarom blijven we op zoek naar en in gesprek met partijen waarmee we dit doel om te groeien, kunnen gaan bereiken. Op 17 november zullen we, als de coronamaatregelen dat toelaten, de ledenraad vragen of deze weg de weg is om het KVGO sterk en krachtig de jaren 2021 tot 2024 in te loodsen.
Afhankelijk van de bespreking willen we bezien of we over dit onderwerp later dit jaar of in het voorjaar regionale informatiebijeenkomsten kunnen organiseren.

Op 17 november zal daarnaast ook de AV worden gehouden, waarvoor alle leden zullen worden uitgenodigd. Gezien de omstandigheden zullen we dat op dezelfde manier doen als in het voorjaar. Op de agenda staan dan in ieder geval de begroting en het contributiebesluit voor 2021.
Helaas kunnen we de leden geen programma aanbieden zoals vorig jaar. Een programma waarbij wij dit jaar jou als ondernemer centraal wilden stellen. Zakelijk en privé. Financieel en bedrijfsmatig.

Momenteel hebben we een gedrukt (maar ook deels digitaal) magazine in voorbereiding: KVGOpinie. Met dit magazine, wat het KVGO medio december aan de leden zal toesturen, gaan we ook, maar niet alleen, informatie over de toekomstplannen met je delen.

We zijn blij te kunnen melden dat het kabinet voor de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) nu heeft besloten de SBI-codes los te laten. Hier hebben we middels veel brieven en lobby sterk op aangedrongen. In elk geval tot het eind van dit jaar komt nu elk grafisch bedrijf, dat voldoet aan de voorwaarden, voor de TVL in aanmerking. We houden, samen met het VNO-NCW, de vinger aan de pols en zullen knokken voor verlenging van deze maatregel als de situatie daar om vraagt.

Dat het coronavirus de kop kan worden ingedrukt en wij weer goed verder kunnen, zoals 2020 begon, wens ik allen toe.

Dick Naafs

Voorzitter KVGO