Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Beroep tegen Ja/Ja-sticker voor de rechter

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag tijdens een vier uur durende zitting het beroep van het KVGO, MailDB en Spotta tegen het plan van de gemeente Amsterdam om een Ja/Ja-sticker (opt-in-systeem) in te voeren behandeld.
Advocaat Tom Barkhuysen van het KVGO en haar partners heeft daarbij de bezwaren op een goed-beargumenteerde en onderbouwde manier naar voren weten te brengen. Hij denkt op basis van deskundigenonderzoek niet dat door het invoeren van het nieuwe sticker-systeem de hoeveelheid papier gaat afnemen.

De rechter zal het definitieve besluit van de gemeenteraad betrekken in zijn uitspraak. Dit om alle bezwaren van de branche adequaat te kunnen beoordelen.

Besluit
Manager branchevernieuwing Bram ter Beek is namens het KVGO nauw betrokken bij de procedure tegen de gemeente Amsterdam. “Het is tot nu toe de bedoeling dat de gemeenteraad van Amsterdam op 27 september een besluit neemt over een – eventueel aangepast – voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de Ja/Ja-sticker per 1 januari 2018 in te voeren.”

Voorafgaand wordt diezelfde ochtend in de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam over het voorstel gesproken. De behandeling in die commissie is inmiddels verschoven van 13 naar 27 september.

De rechtbank doet op 8 november uitspraak