Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Bevrijdingsdag

Sinds 2022 is 5 mei een jaarlijkse feestdag in de Grafimedia cao. Dat betekent dat de medewerkers die dag niet hoeven te werken. Of een toeslag ontvangen, als in het bedrijf de productie moet doorgaan en ze daardoor geen vrij kunnen krijgen.

In het voorjaar zijn er meer feestdagen, zoals Pasen en Pinksteren. De Grafimedia cao bevat in artikel 4.3 afspraken over vrijaf en de beloning voor het eventueel werken tijdens deze feestdagen.

Goede Vrijdag

Medewerkers stoppen op Goede Vrijdag om 16.00 uur met werken, tenzij het werk dat in redelijkheid niet toelaat. In dat geval ontvangen ze een toeslag op hun feitelijk salaris van 50% voor de uren van 16.00 tot 18.00 uur en 100% voor de uren tot 24.00 uur. Als na 16.00 uur een nachtdienst volgt, ontvangt de medewerker vanaf 22.00 uur geen toeslag van 100% maar een toeslag op grond van de klokurenmatrix (50%).

Pasen, Koningsdag, 5 mei, Hemelvaart en Pinksteren

Dit zijn feestdagen en op feestdagen wordt als regel niet gewerkt. Als mensen op een feestdag toch moeten werken, ontvangen ze een toeslag op hun feitelijk salaris (dat is hun loon zonder ploegentoeslag) van 100%. Er ontstaat geen recht op een vervangende vrije dag.

Meer weten?