Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Boetebeleid Arbowet aangepast

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in 2015 twee keer in hoger beroep het boetebeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderuit gehaald. Hierdoor kunnen de boetes voortaan vaker gematigd worden.Dat verwacht KVGO-specialist Maarten Reuderink. “De minister van SZW Lodewijk Asscher heeft daarom de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast en een nieuw artikel opgenomen in de beleidsregel.”

14_11_maarten_r“Het oude arboboetebeleid kende een cumulatief systeem van matiging in drie stappen. Als een werkgever niet voldeed aan de eerste stap dan kwam hij niet in aanmerking voor matiging ook al voldeed hij wel gedeeltelijk aan de andere stappen. Nu zijn er vier matigingsgronden die per onderdeel kunnen leiden tot een matiging van 25 procent.”