Business partners willen geïnformeerd worden over de activiteiten die het KVGO ontplooit. Zij willen op de hoogte blijven van de kennis zoals die binnen de vereniging aanwezig is en maken deel uit van de netwerken die het KVGO hen biedt.

Bovendien kunnen ze KVGO-bijeenkomsten bijwonen en gebruik maken van specifieke voordelen.

Arjan Meijer
Mail: a.meijer@kvgo.nl
Bel: 020 543 56 78

Business partners  | 3 januari 2019