Of het nu online of via onze fysieke netwerken is: wij streven naar een naadloze verbinding. We bieden gemak, controle en betrouwbaarheid voor elke klant: van grote webwinkelier tot consument. En we zijn dichtbij: onze bezorgers komen langs elk adres in Nederland, door weer en wind.

We zijn een bedrijf met drie segmenten, 49.000 medewerkers en ruim tien netwerken in dertien landen. En met onze toegewijde medewerkers, fijnmazige netwerken en innovatiekracht kunnen we onze ambitie waarmaken: om de aanbieder van post- en logistieke oplossingen in specifieke markten te zijn.

Ga naar de website.