Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

B&W van Amsterdam: ‘Ja/Ja-sticker op 1 januari 2018 invoeren’

De gemeente Amsterdam wil de Ja/Ja-sticker op 1 januari 2018 gaan invoeren. Dat is echter pas een voorstel van Burgemeester & Wethouders aan de gemeenteraad. De raad moet daar in september over praten. Het KVGO en Maildb hebben een rechtszaak tegen de invoering van de Ja/Ja-sticker aangespannen. Te zijner tijd volgt verdere informatie.