28 juli 2017 | Hoofddorp

B&W van Amsterdam: ‘Ja/Ja-sticker op 1 januari 2018 invoeren’

De gemeente Amsterdam wil de Ja/Ja-sticker op 1 januari 2018 gaan invoeren. Dat is echter pas een voorstel van Burgemeester & Wethouders aan de gemeenteraad. De raad moet daar in september over praten. Het KVGO en Maildb hebben een rechtszaak tegen de invoering van de Ja/Ja-sticker aangespannen. Te zijner tijd volgt verdere informatie.

Ook interessant...

24 september 2019

Uitspraak hoger beroep Amsterdamse ja/ja sticker negatief voor de branche. Partijen beraden zich op vervolgstappen

20 juni 2018

Invoering Ja/Ja-sticker wordt van alle kanten aangevallen

09 juli 2019

Wederom uitstel uitspraak hoger beroep JA/JA-sticker

08 oktober 2021

KVGO in het nieuws over milieu-impact van de ja-sticker