Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Campagne tegen gevaarlijke stoffen officieel van start

Het KVGO en de grafische vakbonden hebben het startschot gegeven voor een campagne om het gebruik van gevaarlijke stoffen en vooral oplosmiddelen in de branche verder terug te dringen. Ook moet de bewustwording over die stoffen en de gevaren ervan verder worden opgevoerd.

‘’Wij hebben een motto gekozen dat precies aangeeft waar het om gaat: het verwisselen van gevaarlijke stoffen door gezonde alternatieven’’, aldus Danny Wilms die als secretaris van de paritaire Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG) het project leidt. De bedoeling is de campagne in oktober af te sluiten met een grote slotbijeenkomst. ‘’We hopen daar een stadion voor af te moeten huren”, aldus Wilms.

Activiteiten
Voor de komende maanden staat een groot aantal activiteiten op het programma. Die zijn in eerste instantie gericht op werkgevers en werknemers in de branche maar richten zich ook op leveranciers en op ‘studenten’ Zo komen er informatie- en themabijeenkomsten, wordt een aantal hulpmiddelen en tools ontwikkeld en wordt er ook informatiemateriaal gemaakt. Nadere informatie is te vinden op de speciale website stofwisseling.nu.

De campagne is ingeluid tijdens een bijeenkomst in Bunnik. “We hebben de laatste jaren in de branche al veel bereikt op het gebied van milieu en gezond werken. We hebben een arboconvenant, een goede RI&E, we zijn bezig geweest met koolwaterstoffen. Maar we zijn er nog niet, vooral niet als het gaat om oplosmiddelen. Ik heb ook de indruk dat het met ons imago best goed gaat maar ook daar valt nog wat te verbeteren. Kijk bijvoorbeeld naar wat er in Amsterdam gebeurt met de Ja/Ja-sticker. Daarom is het goed dat we op deze manier gezamenlijk met dit onderwerp aan de gang gaan”, aldus KVGO-voorzitter Cees Verwey in zijn inleiding.

Cees Verweij
(archiefbeeld)

Veranderingen
Hij vond het motto ‘stofwisseling’ goed gekozen: “Stoffen is alles waar we mee bezig zijn om drukwerk te maken, wisseling duidt op de veranderingen.” Bestuurder Bernard van Iren van FNV Media & Cultuur haalde vooral zijn ervaringen aan uit de schildersbranche, waar veel mensen leiden aan de door blootstelling aan oplosmiddelen ongeneselijke ziekte OPS. ‘’Het is niet voor het eerst dat ik hier bij betrokken ben. Die ellende, dat moet je niet willen, deze rotzooi moet gewoon weg”, concludeerde hij dan ook.

Complimenten
De actie wordt voor de helft betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Judith Bloem, plaatsvervangend afdelingshoofd directie gezond en veilig werken, complimenteerde de grafische sector met dit initiatief. “Het past in ons beleid om bedrijven en sectoren te stimuleren om zelf aan de gang te gaan om verbeteringen te bereiken. U weet het beste wat er nodig is zodat wij het verder kunnen ondersteunen. Dit is ook een uitstekende manier om verdere bewustwording en draagvlak binnen de sector te kweken.” Bloem benadrukte daarbij wel dat een omslag in het gedrag en de cultuur binnen organisaties nodig is om het beoogde doel te bereiken.