Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Cao ASF-regelingen aangemeld

Onlangs is de cao ASF-regelingen aangemeld bij het ministerie van SZW. Deze cao regelt de fondsen die gelden voor de grafimediabranche.

Fondsen-cao

De Grafimedia cao ASF-regelingen, zoals de fondsen-cao formeel heet, bevat alle afspraken die betrekking hebben op de fondsen die in de Grafimediabranche van toepassing zijn. De cao bestaat uit een algemeen gedeelte met onder meer de werkingssfeer en de premie-inning en bevat tevens de statuten van het ASF en de reglementen van de regeling Werknemersorganisaties, regeling Gezondheidszorg, Van werk naar werk-regeling, de regeling Arbeidsmarkt en Opleiding Grafimedia en de regeling Arbeidsmarkt en Opleiding voor het Zeefdruk- en Signbedrijf.

Voorheen maakten deze regelingen deel uit van de reguliere Grafimedia cao. Om praktische en administratieve redenen is nu deze fondsen-cao opgesteld. Voor werkgevers en werknemers zijn er geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de oude situatie.

Website grafimediacao.nl

De fondsen-cao is te downloaden vanaf de website van de Grafimedia cao.