Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Cao-bijeenkomst 8 januari

Op 1 april 2024 loopt de huidige Grafimedia cao af. De voorbereidingen voor een nieuwe cao zijn op dit moment in volle gang, zodat we in het eerste kwartaal van 2024 de onderhandelingen met de vakbonden kunnen starten.  

Op 31 oktober heeft de bijeenkomst plaatsgevonden waar alle leden input konden geven voor de nieuwe cao. Intussen hebben we ook een flits-enquête gehouden onder de leden en heeft de Ledenraad de werkgeversdelegatie benoemd. Deze delegatie gaat in de komende periode, samen met de eerste onderhandelaar, de belangen van de werkgevers behartigen tijdens de cao-onderhandelingen.

Op 8 januari 2024 organiseren we een volgende bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zullen we, samen met de werkgeversdelegatie en de eerste onderhandelaar, de voorstellen voor de nieuwe cao met je bespreken. Ook vragen we tijdens deze bijeenkomst de Ledenraad officieel om instemming met de te volgen koers. Verder zal er een terugkoppeling worden gegeven over de vragen die tijdens de bijeenkomst van 31 oktober zijn gesteld over hoe de Grafimedia cao zich verhoudt tot cao’s van andere sectoren.  

De gegevens van de bijeenkomst zijn als volgt:  

  • Datum: 8 Januari 2024 
  • Tijd: 14.00-15.30 uur 
  • Locatie: Kompas Loosdrecht, Oud-Loosdrechtsedijk 203, 1231 LW Loosdrecht 

Jouw inbreng is belangrijk. Hiervoor zijn een (beperkt) aantal momenten binnen het onderhandelingsproces, waar dit er één van is. Dus geef je op via evenementen@kvgo.nl en kom naar Loosdrecht op 8 januari 2024. Laat ons weten welke vragen je hebt en wat voor jou van belang is in de onderhandelingen. Maak kennis met de eerste onderhandelaar en de leden van de werkgeversdelegatie. Ga in gesprek met en luister naar collega’s. Zodat er straks in 2024 een cao ligt waarmee we tevreden kunnen zijn!

Mocht je een vraag hebben over het cao-onderhandelingsproces, kun je ons natuurlijk altijd bellen of mailen. Bekijk gerust ook even de animatie: https://youtu.be/HyqcI-7EWKU. Wellicht dat deze je al inzicht geeft in wáár we op dit moment staan in het proces en misschien geeft het zelfs al antwoord op je vraag!