Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Cao-onderhandelingen Grafimedia van start

Donderdag 5 april 2018 zijn de onderhandelingen voor de nieuwe Grafimedia cao van start gegaan. Deze eerste ronde bestond uit het toelichten van de voorstellen.

In de afgelopen weken hebben zowel de werkgevers als de vakbonden hun voorstellen op papier gezet.

De vakbonden hebben alle drie een eigen nota ingediend met in totaal veertig voorstellen.

De voorzitter van de werkgeversdelegatie, Richard van den Berg, heeft vanuit de economische situatie van de bedrijfstak het belang van duurzame inzetbaarheid benadrukt.

Op 5 april hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties hun voorstellen toegelicht en zijn zes thema’s benoemd die bepalend zijn voor de verdere onderhandelingen.

Het volgende cao-overleg vindt plaats op 18 april. Dan zal meer inhoudelijk op de thema’s worden ingegaan.