Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Cao-onderhandelingen stukgelopen ondanks inspanningen werkgevers

Op 21 juni zijn de onderhandelingen voor een nieuwe Grafimedia cao stukgelopen. Nadat de partijen elkaar in de nacht van 19 op 20 juni sterk genaderd waren om tot een onderhandelingsresultaat te komen is een akkoord op 21 juni uitgebleven. Dit ondanks de inspanningen die de werkgevers hebben gedaan om het verschil dat er nog lag te overbruggen.

De werkgevers hebben op 21 juni geprobeerd het verschil dat er tussen partijen nog bestond te overbruggen. De werkgevers hebben de vakbonden daartoe, alles bij elkaar opgeteld, een loonbod gedaan van meer dan 5 procent.

Ook waren zij bereid afspraken te maken over een generatiepact en de invoering van het derde WW-jaar.

De bonden wezen dit af en kwamen zelfs met een ultimatum waarbij zij terugvielen op hun oorspronkelijke eisenlijst. Hiermee werd de voortgang die na vijf onderhandelingsrondes was behaald in één keer teniet gedaan.

Extra bijeenkomst
Op donderdag 5 juli vindt bij GOC in Veenendaal vanaf 14.00 uur een besloten bijeenkomst plaats voor KVGO-leden over het vastgelopen cao-traject.

Richard van den Berg, de voorzitter van de werkgeversdelegatie, zal tijdens de bijeenkomst toelichten hoe het proces is verlopen en waarop de onderhandelingen zijn vastgelopen. Uiteraard is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

Meer informatie? Bel 020 543 56 78 of e-mail naar evenement@kvgo.nl.

Direct aanmelden? Klik hier.