Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Cao-overleg in goede sfeer van start

Vandaag, 6 oktober 2020, zijn de onderhandelingen voor de Grafimedia cao begonnen. In goede sfeer spraken de werkgevers- en werknemersdelegatie over de situatie in de sector. Tevens lichtten de partijen hun voorstellenbrieven toe.

Perspectief op de sector

Tijdens het overleg gaven de cao-partijen inzicht in hoe zij tegen de grafimediabranche aankijken. Alhoewel niemand ontkende dat het niet goed gaat met de sector, bleken de perspectieven erg verschillend te zijn. Omdat vanuit die perspectieven de voorstellenbrieven zijn ontstaan, liggen de ideeën ver uit elkaar.

Werkgevers hebben aangegeven dat er vanwege de effecten van corona op de bedrijven geen ruimte is voor verdere lastenverzwaring. Vanaf 1 januari 2021 eindigt de huidige premieholiday voor het A&O Fonds en de Van Werk Naar Werk-regeling. Dit biedt volgens werkgevers ruimte om mensen duurzaam inzetbaar te houden en indien nodig te begeleiden naar ander werk. Zij hebben voorgesteld aan de vakbonden om samen te kijken naar de mogelijkheden.

De vakbonden stellen voor om te differentiëren naar bedrijfsresultaat. Bedrijven waar het goed gaat zouden in die optiek loonsverhoging kunnen betalen en waar het niet goed gaat zouden vrije dagen, ‘crisisdagen’, gegeven kunnen worden.

Een lastig onderwerp is het pensioen. PGB heeft eerder laten weten dat de kostendekkende premie per 1 januari 2021 zou moeten worden verhoogd met 3,25%-punt. Cao-partijen kwamen overeen om de definitieve besluitvorming van PGB af te wachten voordat zij afspreken hoe hiermee wordt omgegaan.

Vervolg

Op 19 oktober wordt het overleg voortgezet. Die dag komen niet de voltallige delegaties bij elkaar maar een afvaardiging.