Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Cao-overleg: wel of geen regeling vervroegd uittreden

Maandag 7 december 2020 kwamen de werkgevers- en werknemersdelegaties voor de vijfde maal bij elkaar voor vernieuwing van de Grafimedia cao. Werkgevers reageerden tijdens dit overleg op het voorstel dat de vakbonden de vorige keer op tafel legden. De vakbonden vertelden op hun beurt dat vervroegde uittreding, de RVU, een absoluut breekpunt is.

Werkgeversvoorstel

De KVGO-delegatie deed in reactie op het voorstel van de vakbonden van 17 november jl. het volgende voorstel:

  • looptijd van 1 augustus 2020 tot 1 januari 2022 (17 maanden);
  • loonsverhoging per 1 augustus 2021 van 13 cent per uur (dat is 0,7% van het gemiddelde jaarsalaris);
  • een verhoging van de premie van het A&O-fonds met 0,2% per 1 augustus 2021 voor verbetering van de duurzame inzetbaarheid;
  • per 1 januari 2021 voortgezette pensioenopbouw tijdens het aanvullend geboorteverlof (werkgever en werknemer blijven gedurende deze vijf weken hun deel van de pensioenpremie betalen);
  • per 1 juli 2021 is het laagste uurloon in de cao minstens het wettelijk minimumloon van een 21-jarige.

Werkgevers gaven met dit voorstel aan niets te voelen voor een cao-bepaling over vervroegd uittreden, de zogenaamde RVU.

Eerder met pensioen

De RVU is onderdeel van het pensioenakkoord. Deze regeling houdt in dat werknemers met zware beroepen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025 drie jaar voorafgaand aan hun AOW-gerechtigde leeftijd mogen stoppen met werken. Zij ontvangen per jaar maximaal 21.200 euro. Over dit bedrag, dat overigens is afgeleid van de hoogte van de AOW-uitkering, hoeft geen strafheffing van 52% te worden betaald. Dit is in tegenstelling tot de huidige situatie waarin juist wel sprake is van een strafheffing als mensen eerder stoppen met werken.

De vakbonden willen hier heel graag een afspraak over maken. Ze hebben dan ook aangegeven dat dit een absoluut breekpunt is: zonder RVU komt er geen akkoord.

Wat vinden de KVGO-leden van de RVU?

De werkgeversdelegatie is benieuwd naar de mening van de leden van het KVGO over het vervroegd uittreden als onderdeel van een cao-akkoord. Daarom vindt op donderdag 17 december vanaf 13.00 uur een digitale ledenbijeenkomst plaats. De uitnodiging volgt.