Privacy: AVG OK Vignet

Het KVGO vindt het belangrijk dat bedrijven voldoen aan de AVG en werkt daarom samen met de stichting AVG voor verenigingen. Deze stichting heeft het AVG-programma voor bedrijven gemaakt waarmee je in zestien stappen aan de AVG kunt voldoen.

Gratis invulsessies voor het AVG stappenplan

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens vastgelegd. Bedrijven moeten zich houden aan de AVG, in de volksmond vaak aangeduid als privacywet. Het AVG stappenplan is een handig hulpmiddel om aan de wettelijke plicht te voldoen.

KVGO organiseert webinar over de AVG op 1 februari van 16.00 – 17.00 uur

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens vastgelegd. Bedrijven moeten zich houden aan de AVG, in de volksmond vaak aangeduid als privacywet. Om de leden daarbij te helpen, organiseert het KVGO samen met de Stichting AVG voor verenigingen een webinar.

Kosten gebruik AVG-stappenplan bedraagt vanaf 1 oktober 2020 €100,-

Om aan de algemene verordening gegevensbescherming (privacyregelgeving) te voldoen konden leden gratis gebruikt maken van het handige stappenplan van de Stichting AVG voor verenigingen. Hiertoe had het KVGO met deze stichting een overeenkomst gesloten.

Het gratis gebruik van het AVG-stappenplan is verlengd

Het gratis gebruik van het AVG-stappenplan is verlengd tot 1 september 2020 voor bestaande gebruikers Het huidige abonnement zou op 30 juni 2020 aflopen. Wij hebben net vernomen van de Stichting AVG voor verenigingen dat de huidige KVGO-leden die het stappenplan gebruiken dit tot 1 september 2020 kunnen doen. Met deze stichting heeft het KVGO […]

KVGO-DC-verwerkersovereenkomsten AVG aangepast

I.v.m. de nieuwe leveringsvoorwaarden voor de grafimediabranche zijn in de Nederlandstalige en het Engelstalige model van de verwerkingsovereenkomst, waarbij een lid verwerker is en de klant verantwoordelijke, artikel 12.1a aangepast.

Gebruik AVG-stappenplan blijft gratis voor KVGO-leden tot juli 2020

Ook in 2019 en de eerste helft van 2020 is het gebruik van het AVG-stappenplan kosteloos voor KVGO-leden.  Er zijn afspraken gemaakt met de Stichting AVG voor verenigingen.

Vul in vier uur tijd uw eigen AVG-stappenplan in!

Voldoet uw organisatie nog niet aan de eisen van de nieuwe AVG-wetgeving? Weet u niet waar te beginnen of hoe nu verder? Heel begrijpelijk, maar geen paniek: het KVGO helpt!

AVG staat op Ledenraad KVGO volop in de aandacht

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de nieuwe Europese privacy-wetgeving die op 25 mei van kracht is geworden, blijft ook in de grafimediasector volop in de aandacht staan.

Privacywet staat bovenaan agenda in uitverkochte KVGO-sessie

De nieuwe wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens, die eind mei dit jaar van kracht wordt, staat bovenaan de agenda bij veel grafimedia-ondernemers. Dat bleek uit de grote opkomst tijdens een tweede informatiebijeenkomst die op 13 maart werd gehouden in Soest. Met meer dan 110 aanwezige leden en medewerkers moest het KVGO het bordje ‘vol’ ophangen.

Nieuwe digitale hulpmiddelen beschikbaar voor Wet gegevensbescherming

In mei 2018 moeten alle organisaties - dus ook bedrijven - voldoen aan nieuwe privacyregels. Dat zijn wettelijke verplichtingen, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De regels hebben betrekking op gegevens van personen, zoals klanten, potentiële klanten, medewerkers en leveranciers. Er is nu een ‘handleiding AVG en AVG-internethulpmiddelen’ van de Autoriteit Persoonsgegeven beschikbaar.

Nieuw voordeel voor KVGO-leden bij invoeren privacywet

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), kortweg privacywet van kracht. Dat brengt veel – administratieve – verplichtingen mee. Het KVGO ondersteunt de leden hierbij met onder andere modelcontracten en een stappenplan.