Coronasteun voor ondernemers uitgebreid

Het kabinet besloot vorige week om het steunpakket voor ondernemers uit te breiden. Zo gaat de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) omhoog en wordt de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) uitgebreid. Ook is besloten om de versobering van Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) niet door te voeren.

Werkgevers kunnen kosteloos en snel hun medewerkers laten testen bij coronaklachten

Het ministerie van VWS biedt nu ook Arbodiensten (naast de reguliere testmogelijkheden) de mogelijkheid sneltesten uit te voeren of te faciliteren voor werkgevers. Als deze testen (al of niet op locatie) worden uitgevoerd vanwege corona gerelateerde klachten of vanwege een melding in de Corona-app zijn deze testen kosteloos.

Vijfde KVGO-corona-enquête laat zien: we zijn er nog lang niet

De grafische sector heeft nog steeds te lijden onder de crisis die vorig jaar ontstond als gevolg van corona en de maatregelen om het virus te bestrijden. Dat blijkt uit de vijfde enquête van het KVGO.

Uitbreiding steun- en herstelpakket van het kabinet voor het 1e en 2e kwartaal 2021

Afgelopen woensdag heeft het kabinet het nieuwe steun- en herstelpakket bekend gemaakt. Inmiddels zijn wat meer details bekend, daarom onderstaand een verkort overzicht. Nog niet alle details zijn bekend en daarnaast is voor een aantal zaken toestemming nodig van de Europese Commissie. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Net als in het 4e kwartaal 2020 geldt ook […]

Deadline aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 4e kwartaal 2020

KVGO-leden komen voor het 4e kwartaal 2020, anders dan de kwartalen daarvoor, ook in aanmerking voor de TVL, mits wordt voldaan aan de daarvoor geldende voorwaarden.

Deelnemers gezocht voor NEN-werkgroep mondkapjes

NEN roept belanghebbende partijen op om deel te nemen aan deze werkgroep. De ontwikkelingen op het gebied van normalisatie van mondkapjes voor publiek gebruik gaan nog steeds in rap tempo door. Naast de Nederlandse ontwikkelingen bij NEN, zijn in 2020 ook op Europees niveau afspraken over mondkapjes gemaakt. Om er voor te zorgen dat de […]

Invoering avondklok

Het besluit is definitief: vanaf zaterdag 23 januari geldt een avondklok. Tussen 21.00 uur en 04.30 uur mag je je niet op straat begeven, tenzij sprake is van een van de uitzonderingssituaties. De avondklok geldt tot woensdag 10 februari half vijf 's ochtends.

Avondklok: een update

Het demissionaire kabinet heeft vandaag verdere stappen gezet in de besluitvorming rond de avondklok. Waarschijnlijk gaat het komend weekend in. De Tweede Kamer buigt zich er nog over en er zouden kleine wijzigingen kunnen worden aangebracht. Hieronder staan de hoofdpunten van wat tot nu toe bekend is gemaakt.

Avondklok

Deze week beslist het demissionaire kabinet over het invoeren van een avondklok. Dat dit de gemoederen bezig houdt blijkt wel uit het aantal telefoontjes dat het KVGO van haar leden ontvangt over dit onderwerp. Als een avondklok wordt ingevoerd moeten werknemers die gedurende de avondklok moeten reizen voor hun werk een verklaring van hun werkgever […]

Vragen naar aanleiding van de lockdownmaatregelen?

Het KVGO ontvangt regelmatig vragen naar aanleiding van de lockdownmaatregelen van de overheid. “Mag mijn drukkerij openblijven?” Ik heb een winkel bij de drukkerij, mag die openblijven?”

Kinderopvang in tijden van corona

Nu de scholen voor de tweede keer de deuren moeten sluiten zullen de meeste ouders alternatieve opvang voor hun kinderen zoeken. Wat als dit niet lukt?

Kabinet: versterking vangnet voor bedrijven en banen

Het steun- en herstelpakket voor banen en economie wordt op onderdelen verder uitgebreid. Daartoe heeft het kabinet besloten. Ook ziet het kabinet af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen.