Uiterlijk 31 maart vaststelling NOW 2 aanvragen

De deadline voor het aanvragen van een vaststelling bij het UWV voor de tweede tranche van de NOW verstrijkt op 31 maart 2022. Ondernemers die dit niet doen moeten het ontvangen voorschot in zijn geheel terug betalen.

Uitstel belastingbetaling verlengd tot eind maart

Om ondernemers tegemoet te komen verlengt het kabinet het uitstel van betaling van belastingen tot en met 31 maart 2022. Het uitstel zou gisteren aflopen, maar sluit nu weer aan bij de duur van de andere maatregelen uit het steunpakket.

Geen quarantaine voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen

De overheid heeft de quarantaineregels aangepast. De werknemer die in een essentieel bedrijfsproces werkt hoeft na nauw contact met een besmet persoon niet meer in quarantaine. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden.

Lockdown

Zaterdagavond 18 december kondigde het kabinet een nieuwe lockdown aan. Deze duurt in ieder geval tot 14 januari 2022.

Kabinet verlengt steunpakket tot en met eerste kwartaal 2022

Gisteravond maakte het kabinet bekend dat de huidige coronamaatregelen in ieder geval blijven gelden tot 14 januari. Dit heeft gevolgen voor ondernemers. Daarom wordt ook het economisch steunpakket verlengd.

De basisscholen gaan dicht

De week voor Kerstmis sluiten de basisscholen. De kerstvakantie duurt daardoor één week langer. In deze week is ook de BSO gesloten. Wanneer er werknemers zijn met kinderen op de basisschool, heeft deze maatregel invloed op de bedrijfsvoering.

Vanaf maandag aanvragen NOW-5

Op 16 november kondigde het kabinet strengere coronamaatregelen aan. Kort daarna werden de steunmaatregelen weer uitgebreid.

Uitbreiding coronasteun

De aanscherping van de coronamaatregelen heeft grote gevolgen voor ondernemers. Dat is reden voor het kabinet om het steunpakket uit te breiden. Dit komt bovenop de uitbreiding die het kabinet op 16 november aankondigde.

Tegemoetkoming Vaste Lasten ook in het 4e kwartaal 2021

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers. De regeling TVL Q4 2021 is er voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020.

Allerlaatste kans aanvragen vaststelling NOW 1

De deadline voor het aanvragen van een vaststelling bij het UWV voor de eerste tranche van de NOW is eigenlijk zondag 31 oktober 2021 verstreken. Staatssecretaris Wiersma van SZW heeft nu bekendgemaakt dat werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend, een laatste kans krijgen.

KVGO-leden: het gaat zo-zo, tijd nodig voor herstel

Nu de corona-stofwolken langzaam neerdalen, vond KVGO het tijd om weer eens te polsen bij de leden hoe het met ze gaat. Uit de antwoorden op de zesde enquête komt een gemengd beeld naar voren. Algemene lijn is dat de steunmaatregelen nodig waren.

NOW 1: uitstel voor indienen derdenverklaring mogelijk

Uiterlijk 31 oktober 2021 moet de definitieve vaststelling van NOW 1 worden aangevraagd. Omdat het UWV signalen ontvangt dat accountants en deskundige derden in tijdnood komen bij het maken van derden- en accountantsverklaringen bestaat nu de mogelijkheid de derdenverklaring op een later moment in te dienen.