Regionale bijeenkomsten duurzaamheid

Op 8 en 9 juni 2022 organiseren KVGO, GOC, Dienstencentrum, BlueTerra en A&O Fonds Grafimediabranche een regiobijeenkomst waar u in korte tijd helemaal wordt bijgepraat over CO2 & Energiereductie.

Papiervezelconvenant VII en Algemeenverbindendverklaring PRN-systeem

Binnenkort sluit de PRN het zevende papiervezelconvenant met de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat 1 januari 2023 moet ingaan en ondersteund zal worden door een Algemeenverbindendverklaring van het PRN-systeem.

Nieuwe wetgeving op Europees vlak door klimaatverandering

De klimaatverandering leidt in hoog tempo tot nieuwe wetgeving op Europees vlak op het gebied van klimaat, circulariteit en duurzaamheid.

Ontwerp-regeling single use plastics (SUP)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) bereidt regelgeving voor om het aantal kunststofproducten voor eenmalig gebruik (zgn. wegwerpplastics) in het zwerfafval te verminderen en daarmee Nederland schoner te maken. Dit gebeurt door het gebruik van wegwerp drinkbekers en voedselverpakkingen te ontmoedigen, gebruik van herbruikbare alternatieven te stimuleren en door de kosten voor het opruimen, transport en verwerking van bepaalde kunststofproducten in het zwerfafval (deels) te verschuiven naar de producenten.

1e kwartaal 2022: jaarlijkse systeemheffing van €2,90 per ton grafisch papier en karton

In 2019 hebben we aangegeven, dat de recyclingbeheerbijdrage (de systeemheffing) t.b.v. het PRN-systeem voortaan in het 1e kwartaal van elk jaar geheven zal worden en niet meer een keer in de vier jaar. Net als in 2021 bedraagt deze heffing voor 2022 €2,90 per ton papier en karton niet zijnde verpakkingen (grafisch papier en karton).

Webinar over terugdringen oplosmiddelen

In onze sector wordt gebruik gemaakt van oplosmiddelen. Een te hoge concentratie aan oplosmiddelen is gevaarlijk voor de werknemers. Vandaar dat het KVGO al jaren - en met succes - beleid voert op het terugdringen hiervan. Maar dat lukt ons niet alleen. Daar hebben we de inzet van onze leden bij nodig.

KVGO in het nieuws over milieu-impact van de ja-sticker

Een aantal gemeenten heeft het bestaande stickersysteem voor het beperken van ongeadresseerd drukwerk (nee/ja of nee/nee) omgedraaid. Diverse andere gemeenten denken hierover na of hebben besloten hiermee aan de slag te gaan.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB

Wil je als mkb-ondernemer energie besparen en verduurzamen, dan kan de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) daarbij helpen.

Persbericht | Nieuw kabinet moet zorgen voor mkb-vriendelijke energietransitie

Stop met eenzijdig neerleggen kosten bij mkb-bedrijven

Nieuw kabinet moet zorgen voor mkb-vriendelijke energietransitie

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Vanaf 15 maart 2021 kunt u de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

EU-milieukeur: milieucriteria voor bedrukt papier, kantoormateriaal van en draagtassen van papier

Op 1 december 2020 zijn deze nieuwe criteria gepubliceerd. De Europese milieucommissie heeft de afzonderlijke milieucriteria voor de productgroep “bedrukt papier” en “producten van “verwerkt papier” samengevoegd en aangescherpt in dit nieuwe criteriadocument voor bedrukt papier, kantoormateriaal van en draagtassen van papier. Handleidingen Intergraf heeft vast een korte Engelstalige handleiding gemaakt gemaakt in afwachting van […]

1e kwartaal 2021: systeemheffing van € 2,90 per ton grafisch papier en karton

Wij hebben verleden jaar aangegeven, dat de recyclingbeheerbijdrage (de systeemheffing) t.b.v. het PRN-systeem voortaan in het 1e kwartaal van elk jaar geheven zal worden. Voor 2021 bedraagt deze heffing € 2,90 per ton papier en karton niet zijnde verpakkingen (grafisch papier en karton).
Deze dient ter dekking van de instandhoudingskosten van de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en de Stichting Verwijderingsfonds (SVF). Denk bij ‘systeemkosten’ onder andere aan de personeelskosten, de huur van het pand en kantoorkosten. Daarom wordt deze afvalbeheersbijdrage ook wel systeemheffing genoemd.