Prognose ontwikkeling indirecte kosten 2022

Zoals gebruikelijk rond deze tijd van het jaar presenteert het KVGO wat de ontwikkeling zal zijn van de indirecte kosten in 2022. Hiervoor is de Macro-Economische Verkenning van het Centraal Plan Bureau de belangrijkste bron. Aangezien het hier een prognose betreft moeten de uitkomsten met de nodige voorzichtigheid benaderd worden. Dat geldt nu nog meer dan in andere jaren, omdat niemand kan voorzien hoe de crisis rond de COVID-19-uitbraak zich verder zal ontwikkelen.

Ontwikkeling indirecte kosten in 2020 verstoord door Corona

Net als in voorgaande jaren heeft het KVGO de werkelijke ontwikkeling van de indirecte kosten in 2020 berekend. Uiteraard zal die voor ieder bedrijf verschillend zijn geweest, maar het algemene beeld laat een ontwikkeling zien die op sommige onderdelen behoorlijk afwijkt van de prognose van september 2019.

Prognose ontwikkeling indirecte kosten in 2021 nog meer met voorbehoud

Zoals gebruikelijk rond deze tijd van het jaar presenteert het KVGO wat de ontwikkeling zal zijn van de indirecte kosten in 2021. Hiervoor is de Macro-Economische Verkenning van het Centraal Plan Bureau de belangrijkste bron. Aangezien het hier een prognose betreft moeten de uitkomsten met de nodige voorzichtigheid benaderd worden. Dat geldt nu nog meer dan in andere jaren, omdat niemand kan voorzien hoe de crisis rond de COVID-19-uitbraak zich zal ontwikkelen.

Ontwikkeling indirecte kosten in 2019 in lijn met prognose

Net als in voorgaande jaren heeft het KVGO de ontwikkeling van de indirecte kosten in 2019 laten berekenen. Uiteraard zal die voor ieder bedrijf verschillend zijn geweest, maar het algemene beeld laat een ontwikkeling zien die redelijk overeenkomt met de prognose van september 2018. De uitbraak van COVID-19 was bij de publicatie van het CEP 2020 al geweest, maar had geen invloed op de ontwikkelingen in 2019. De ontwikkeling in 2020 (prognose voor dat jaar gepubliceerd in september 2019) zal wel door de crisis beïnvloed worden.

Relatief sterke stijging indirecte kosten in 2020

Het KVGO heeft opnieuw laten vaststellen wat de prognose is voor de indirecte kostenontwikkeling in 2020. Op grond van de Macro-economische Verkenningen 2020 van het Centraal Plan Bureau (CPB) kunnen we stellen dat deze behoorlijk sterk zal zijn.

Ontwikkeling indirecte kosten vertoont gemengd beeld

De ontwikkeling van de indirecte kosten in 2018 vertoont een gemengd beeld, zo blijkt uit berekeningen van het KVGO.

Prognose indirecte kosten laat in 2019 stijging zien

De indirecte kosten zullen in 2019 naar verwachting stijgen. De grootste toename zit daarbij in afschrijvingen en arbeidskosten met een geringere groei bij indirecte materialen. De verwachting is echter met veel onzekerheden omgeven terwijl de specifieke ontwikkeling voor een individueel bedrijf afhankelijk is van de mate waarin de indirecte kosten meewegen bij de bedrijfsvoering.

Tool indirecte kosten

Het KVGO heeft een applicatie ontwikkeld, waarmee KVGO-leden de ontwikkeling van de indirecte kosten voor hun bedrijf kunnen berekenen. Desgewenst kunnen die berekeningen worden afgedrukt op KVGO briefpapier.

Indirecte kosten voor deel bedrijven gedaald

Voor een deel van de grafimediabedrijven zijn de indirecte kosten in 2017 gedaald. Dat is wel afhankelijk van de specifieke opbouw van die indirecte kosten bij de onderneming. In de meeste gevallen is de daling waarschijnlijk lager dan oorspronkelijk werd verwacht.

Werkelijke indirecte kosten 2016

Zoals ieder jaar heeft het KVGO na het verschijnen van het Centraal economisch Plan van het Centraal Planbureau (CPB) de werkelijke ontwikkeling van de indirecte kosten laten berekenen. Deze berekening volgt op die van de prognose voor 2016 in het najaar van 2015.

Prognose indirecte kostenontwikkeling 2017

Voor een aantal grafimedia bedrijven kunnen de indirecte kosten in 2017 lager uitvallen. Of dat inderdaad het geval is hangt sterk af van de opbouw van die indirecte kosten in het individuele bedrijf. Over de hele linie gezien is de ontwikkeling volgend jaar zeer gematigd.

Werkelijke ontwikkeling indirecte kosten 2015

Zoals ieder jaar heeft het KVGO na het verschijnen van het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau de werkelijke ontwikkeling van de indirecte kosten voor 2015 laten berekenen. Deze berekening volgt op die van de prognose in september 2014 op basis van de Macro-Economische Verkenningen.