NVWA controleert op naleving Europese Verordening ‘hout en houtproducten’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft KVGO-leden aangeschreven in verband met de naleving van de Verordening 995/2010 hout en houtproducten. De NVWA gaat bedrijven hierop controleren.

Nieuwe wetgeving op Europees vlak door klimaatverandering

De klimaatverandering leidt in hoog tempo tot nieuwe wetgeving op Europees vlak op het gebied van klimaat, circulariteit en duurzaamheid.

Uitstel belastingbetaling verlengd tot eind maart

Om ondernemers tegemoet te komen verlengt het kabinet het uitstel van betaling van belastingen tot en met 31 maart 2022. Het uitstel zou gisteren aflopen, maar sluit nu weer aan bij de duur van de andere maatregelen uit het steunpakket.

Geen quarantaine voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen

De overheid heeft de quarantaineregels aangepast. De werknemer die in een essentieel bedrijfsproces werkt hoeft na nauw contact met een besmet persoon niet meer in quarantaine. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden.

Leveringsvoorwaarden en cybercriminaliteit

Wie slachtoffer wordt van cybercriminaliteit kan daarvan veel schade ondervinden. Reden voor het KVGO om in de leveringsvoorwaarden een artikel omtrent dit onderwerp op te nemen, zodat de schade voor de ondernemer beperkt kan worden.

Tegemoetkoming Vaste Lasten ook in het 4e kwartaal 2021

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers. De regeling TVL Q4 2021 is er voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020.

Marktontwikkelingen en toepassing leveringsvoorwaarden bij verhoging kostprijs

De huidige, zorgelijke ontwikkelingen op de papier-, grondstoffen- en energiemarkt leiden bij veel van onze leden tot onzekerheid en ook tot vragen over het kunnen doorbereken van kostprijsverhogingen in hun eigen prijzen.

De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, of toch niet?

Je denkt het goed geregeld te hebben met de leveringsvoorwaarden, maar is dit ook zo? Dommerholt advocaten maakte een overzichtelijk stappenplan om dit te checken.

Meldpunt achterstallige betalingen

Het KVGO wijst je graag op het Meldpunt achterstallige betalingen. Dit meldpunt is opgericht door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). ACM deed dit op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Wijziging tarieven muzieklicenties

Vanaf 2021 worden de tarieven voor muzieklicenties via SENA verhoogd. Dit is het gevolg van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Dutch Alternative Credit Instrument van start met Europese steun

Het KVGO attendeert de leden graag op het volgende. Invest-NL en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat lanceren samen met het Europees Investeringsfonds het Dutch Alternative Credit Instrument (DACI). Met aanvankelijk 200 miljoen euro aan kapitaal zal DACI fondsen verstrekken aan niet-bancaire financiers, die op hun beurt het Nederlandse MKB zullen bedienen.

Qredits lanceert MKB Diagnosetool

Op initiatief van Qredits is vorige week de MKB Diagnosetool gelanceerd. Dit hulpmiddel geeft ondernemers inzicht in de status van hun bedrijf ten opzichte van de concurrentie en in hun huidige bedrijfsprestaties.