Uitdagende tijden voor grafische bedrijven – reactie KVGO op miljoenennota 2023

Nederland kent op dit moment bijzonder veel uitdagingen waar oplossingen voor gevonden moeten worden. Afgelopen dinsdag presenteerde het kabinet zijn miljoenennota die richting zou moeten geven aan antwoorden op de huidige problemen. Het KVGO is als brancheorganisatie voor de grafische ondernemers echter kritisch op het gepresenteerde maatregelenpakket. Want hoewel de koopkracht van burgers wordt verlicht, is het vooral het MKB-bedrijf dat de prijs betaalt. Ook is het nog onzeker of en in welke vorm ondernemers gecompenseerd gaan worden in de stijgende energielasten.

GOC levert nieuwe talenten op

Net als vele andere sectoren is de grafimediabranche naarstig op zoek naar nieuwe talenten. De branche heeft de komende jaren met een sterk toenemende vergrijzing te maken. KVGO ondersteunt haar leden daarom met kortingen bij het GOC, hét grafisch opleidingscentrum, en subsidies vanuit het A&O fonds.

Webinar “Uitgestelde belasting terugbetalen”

Door de coronacrisis hebben veel ondernemers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen. Vanaf 1 oktober moeten ongeveer 279.000 ondernemers uitgestelde belastingen gaan terugbetalen. Hoe dat zit en hoe dat moet krijg je uitgelegd in een speciaal webinar over het terugbetalen van uitgestelde belastingen van MKB-Nederland en VNO-NCW. Het webinar is op donderdag 29 september van 15.30 tot 16.30 uur en vooral bedoeld voor ondernemers die vanaf 1 oktober uitgestelde belastingen moeten gaan terugbetalen in de komende periode van 60 maanden.

Wat gaat er veranderen op het gebied van energie en CO2? Neem deel aan het webinar op 22 september!

Als partner van het KVGO ondersteunt BlueTerra onder meer grafische bedrijven met betrouwbare, innovatieve en kostenbesparende energieoplossingen. In die hoedanigheid organiseren zij op 22 september aanstaande een webinar waar KVGO-leden gratis aan deel mogen nemen. Tijdens dit webinar staat men stil op wat er n.a.v. Prinsjesdag op de bedrijven afkomt. Wat moet je ermee doen en wat zijn de kansen die wet- en regelgeving en de Prinsjesdag bieden.

Grootbedrijf moet MKB binnen 30 dagen betalen

Wat verandert er? Heeft u grote bedrijven als klant? De wettelijke termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van hun mkb-leveranciers moeten betalen, wordt verkort naar 30 dagen. Een onderneming is een groot bedrijf als minstens 2 van deze 3 punten kloppen: de onderneming heeft een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen de onderneming heeft […]

NVWA controleert op naleving Europese Verordening ‘hout en houtproducten’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft KVGO-leden aangeschreven in verband met de naleving van de Verordening 995/2010 hout en houtproducten. De NVWA gaat bedrijven hierop controleren.

Nieuwe wetgeving op Europees vlak door klimaatverandering

De klimaatverandering leidt in hoog tempo tot nieuwe wetgeving op Europees vlak op het gebied van klimaat, circulariteit en duurzaamheid.

Uitstel belastingbetaling verlengd tot eind maart

Om ondernemers tegemoet te komen verlengt het kabinet het uitstel van betaling van belastingen tot en met 31 maart 2022. Het uitstel zou gisteren aflopen, maar sluit nu weer aan bij de duur van de andere maatregelen uit het steunpakket.

Geen quarantaine voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen

De overheid heeft de quarantaineregels aangepast. De werknemer die in een essentieel bedrijfsproces werkt hoeft na nauw contact met een besmet persoon niet meer in quarantaine. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden.

Leveringsvoorwaarden en cybercriminaliteit

Wie slachtoffer wordt van cybercriminaliteit kan daarvan veel schade ondervinden. Reden voor het KVGO om in de leveringsvoorwaarden een artikel omtrent dit onderwerp op te nemen, zodat de schade voor de ondernemer beperkt kan worden.

Tegemoetkoming Vaste Lasten ook in het 4e kwartaal 2021

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers. De regeling TVL Q4 2021 is er voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020.

Marktontwikkelingen en toepassing leveringsvoorwaarden bij verhoging kostprijs

De huidige, zorgelijke ontwikkelingen op de papier-, grondstoffen- en energiemarkt leiden bij veel van onze leden tot onzekerheid en ook tot vragen over het kunnen doorbereken van kostprijsverhogingen in hun eigen prijzen.