PGB wil weten: welke duurzame beleggingen passen bij ons pensioenfonds?

Beleggingen met een positieve impact op mens en milieu worden belangrijk gevonden. Dit bleek uit de gesprekken die pensioenfonds PGB hierover in 2021 voerde met deelnemers. Hierna is het duurzaam beleggen aangepast. PGB is benieuwd wat de deelnemer, gepensioneerde of werkgever bij ons fonds vindt passen qua duurzame beleggingen. PGB organiseert een tweetal bijeenkomsten en vroeg het KVGO om de leden hierop te wijzen.

Boekje Grafimedia cao 2022-2024 verschenen

De volledige tekst van de nieuwe cao is gepubliceerd in een handzaam boekje.

Volop subsidiemogelijkheden voor grafimediabedrijven in 2022

Grafimediabedrijven kunnen ook dit jaar weer voordelig investeren in ontwikkeling van vakmanschap en duurzame inzetbaarheid. Het A&O Fonds Grafimediabranche stelt hiervoor tienduizenden euro’s beschikbaar.

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid in de Grafimediabranche

Een grootschalige analyse van arbeidsomstandigheden in de grafische sector laat zien dat er werk aan de winkel is op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zeker nu de branche de komende jaren sterk vergrijst. De nieuwe MDIEU-subsidieregeling geeft werkgevers daarbij een duwtje in de rug.

Vanaf 2022 5 mei jaarlijkse feestdag

Bevrijdingsdag, over het algemeen gevierd op 5 mei, is vanaf dit jaar een jaarlijkse feestdag. Dat is afgesproken in de onderhandelingen voor de Grafimedia cao 2020-2021.

Werkgevers stemmen in met onderhandelingsresultaat Grafimedia cao 2022-2024

Vanmiddag vond de digitale KVGO-ledenvergadering plaats over de nieuwe cao. Unaniem stemden de ledenraadsleden in met het onderhandelingsresultaat. Aangezien de vakbondsleden ook positief waren, is het daarmee definitief. De cao geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Digitale ledenvergadering over cao onderhandelingsresultaat

Naar aanleiding van het op 26 januari jl. bereikte onderhandelingsresultaat Grafimedia cao, organiseert het KVGO een besloten digitale ledenvergadering via MS Teams op donderdag 17 februari om 14.00 uur.

Onderhandelingsresultaat Grafimedia cao bereikt

Vandaag werden de werkgeversdelegatie van het KVGO en de vakbonden het eens over vernieuwing van de Grafimedia cao. In deze vijfde onderhandelingsdag stonden alleen de looptijd en het loon nog op de agenda. De andere afspraken waren eerder al gemaakt.

Cao-overleg: stand van zaken 

Het KVGO en de vakbonden spraken elkaar vier keer voor een nieuwe Grafimedia cao vanaf 1 januari 2022 en konden elkaar op veel onderwerpen vinden. Loon en looptijd komen 26 januari aan de beurt.  

Fondsen-cao verlengd

De fondsen-cao is ongewijzigd verlengd tot en met 31 december 2024.

Nieuwe website C3 werkt!

Het vinden van een nieuwe medewerker of een nieuwe baan in de grafimedia sector, kartonnage- en verpakkingsindustrie en zeefdruk- en signbranche is voortaan nog makkelijker met de vernieuwde website van C3 werkt!

Daadwerkelijke stappen gezet in vierde cao-ronde

Vandaag zijn werkgevers en de vakbonden elkaar op veel punten genaderd in het overleg over de Grafimedia cao. Voor wat betreft het loon bleek de kloof te groot.