Cao-partijen zetten kleine stappen

Op 16 november 2020, tijdens de vierde onderhandelingsdag voor vernieuwing van de Grafimedia cao, zijn partijen elkaar iets dichter genaderd. Er zijn afspraken gemaakt over de pensioenpremie. Aan het eind van de dag legden de vakbonden een integraal voorstel neer.

Goede wil kan grote afstand aan cao-tafel nog niet overbruggen

Werkgevers en de vakbonden hebben woensdag 11 november 2020 wederom over de cao gesproken. Ondanks de goede wil bleek het moeilijk om concrete stappen te zetten.

Cao-overleg voortgezet: complexe onderwerpen in een goede sfeer

Maandag 19 oktober 2020 is het overleg over vernieuwing van de Grafimedia cao voortgezet. Net als de eerste onderhandelingsdag was sprake van een goede sfeer. Niettemin zijn de onderwerpen complex. Er is gesproken over drie thema’s.

Cao-overleg in goede sfeer van start

Vandaag, 6 oktober 2020, zijn de onderhandelingen voor de Grafimedia cao begonnen. In goede sfeer spraken de werkgevers- en werknemersdelegatie over de situatie in de sector. Tevens lichtten de partijen hun voorstellenbrieven toe.

Werkgeversdelegatie heeft een nieuwe eerste onderhandelaar: Reinier de Koning

Reinier de Koning, algemeen directeur bij Rudico Group, is de nieuwe eerste onderhandelaar van de werkgeversdelegatie van het KVGO. Tijdens de cao-onderhandelingen, die starten op 30 september, zullen hij en de overige delegatieleden de belangen van de sector zo goed mogelijk behartigen. “De bedrijven kunnen nu geen lastenverzwaring hebben.”

Grafische sector gebaat bij stabiliteit

Een pas op de plaats. Dat is de kern van de voorstellennota van werkgevers voor het overleg over de Grafimedia cao. Binnenkort starten de onderhandelingen, na eerder uitstel door corona.