Boekje Grafimedia cao 2022-2024 verschenen

De volledige tekst van de nieuwe cao is gepubliceerd in een handzaam boekje.

Werkgevers stemmen in met onderhandelingsresultaat Grafimedia cao 2022-2024

Vanmiddag vond de digitale KVGO-ledenvergadering plaats over de nieuwe cao. Unaniem stemden de ledenraadsleden in met het onderhandelingsresultaat. Aangezien de vakbondsleden ook positief waren, is het daarmee definitief. De cao geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Digitale ledenvergadering over cao onderhandelingsresultaat

Naar aanleiding van het op 26 januari jl. bereikte onderhandelingsresultaat Grafimedia cao, organiseert het KVGO een besloten digitale ledenvergadering via MS Teams op donderdag 17 februari om 14.00 uur.

Onderhandelingsresultaat Grafimedia cao bereikt

Vandaag werden de werkgeversdelegatie van het KVGO en de vakbonden het eens over vernieuwing van de Grafimedia cao. In deze vijfde onderhandelingsdag stonden alleen de looptijd en het loon nog op de agenda. De andere afspraken waren eerder al gemaakt.

Cao-overleg: stand van zaken 

Het KVGO en de vakbonden spraken elkaar vier keer voor een nieuwe Grafimedia cao vanaf 1 januari 2022 en konden elkaar op veel onderwerpen vinden. Loon en looptijd komen 26 januari aan de beurt.  

Daadwerkelijke stappen gezet in vierde cao-ronde

Vandaag zijn werkgevers en de vakbonden elkaar op veel punten genaderd in het overleg over de Grafimedia cao. Voor wat betreft het loon bleek de kloof te groot.

Inhoudelijke stappen gezet in de derde cao-ronde

Vandaag kwamen werkgevers en de vakbonden weer bij elkaar voor het overleg over de Grafimedia cao. In deze derde ronde was sprake van een, weliswaar voorzichtige, toenadering op een aantal punten.

Van perspectief naar inhoud in tweede cao-ronde

Vandaag vond het tweede overleg plaats over vernieuwing van de Grafimedia cao. We zijn dieper ingegaan op een aantal onderwerpen.

Reinier de Koning roept KVGO-leden op: lees en denk mee

Tijdens de digitale AV van het KVGO gaf Reinier de Koning, eerste onderhandelaar van de werkgeversdelegatie, een inkijkje in het cao-proces tot nu toe. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de KVGO-leden op te roepen om het vooral met aandacht en interesse te blijven volgen.

Toelichting van de voorstellen in eerste cao-ronde

Vanmorgen vond de eerste ronde plaats van de onderhandelingen voor de Grafimedia cao vanaf 2022. Zoals gebruikelijk werd begonnen met het toelichten van de voorstellen.

FNV stuurt forse wensenlijst voor aanpassing Grafimedia cao

Net als het KVGO heeft ook FNV Media en Cultuur de ideeën over vernieuwing van de Grafimedia cao op een rij gezet. De voorstellenbrief van de vakbond leest als een forse wensenlijst.

Werkgevers: op weg naar herstel

Bedrijven hebben de tijd nodig om te herstellen en te versterken. Dat schrijft de werkgeversdelegatie van het KVGO aan de vakbonden in de voorstellennota voor de nieuwe Grafimedia cao.