KVGO in het nieuws over milieu-impact van de ja-sticker

Een aantal gemeenten heeft het bestaande stickersysteem voor het beperken van ongeadresseerd drukwerk (nee/ja of nee/nee) omgedraaid. Diverse andere gemeenten denken hierover na of hebben besloten hiermee aan de slag te gaan.

Uitspraak Hoge Raad inzake ja-sticker

Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan inzake de procedure MailDB/KVGO tegen de gemeente Amsterdam over de invoering op gemeentelijk niveau van een JA-sticker om ongeadresseerd reclamedrukwerk te reguleren. De vraag is/was of de gemeente Amsterdam dit zelfstandig kon, mede gezien de bescherming die dit reclamedrukwerk geniet onder het Europees recht.

Intergraf brengt de ontwikkelingen van de Europese boekenmarkt in beeld

Op 21 oktober 2021 organiseert Intergraf de 'Book Conference 2021'

KVGOpinie nr. 2 verschenen

Onlangs is de tweede editie van KVGOpinie bij de leden op de mat gevallen.

Print is het beste hulpmiddel om leesvaardigheid te ontwikkelen

“Studenten die vaker gedrukte boeken lezen, presteren beter bij het lezen, besteden meer tijd aan lezen en lezen meer met plezier dan studenten die meer lezen vanaf digitale apparaten.
“Het vaker lezen van digitale teksten laat zelfs een ‘negatieve associatie met leesprestaties’ zien.”

Conclusie Advocaat-Generaal negatief voor KVGO

De advocaat-generaal heeft op 5 februari 2021 een conclusie genomen in de zaak over het Amsterdamse opt-in systeem.

KVGOpinie nr. 1 verschenen

Onlangs is de eerste KVGOpinie 2020 bij de leden op de mat gevallen.

‘Beter van papier’ campagne wordt voortgezet

"Leden de mogelijkheid geven op eenvoudige wijze reclame te maken voor gedrukte communicatie. Met eigen logo en met landelijke herkenbaarheid".

Vernieuwd lespakket papier en karton voor groep 7 en 8 gelanceerd

Vandaag, dinsdag 27 oktober lanceert papierenkarton.nl in samenwerking met KlasseTV en Teachers in Media een compleet vernieuwd lespakket voor leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool.

Beter van papier ‘in de lucht’

‘Laten we de leden van het KVGO voorzien van een aantal items om onze mooie industrie op een positieve manier onder de aandacht te brengen.’

Dat was het idee achter de oproep aan jullie destijds om ideeën hiervoor in te sturen.

Zoals inmiddels bekend, is Drukkerij Aeroprint als winnaar uit de bus gekomen met hun campagne ‘Beter van Papier’. Samen met Erwin Koerts is een aantal ideeën en toepassingen uitgewerkt en inmiddels beschikbaar.

Opt-in systeem mag per 1 juli worden ingevoerd in Den Haag

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft, op 24 juni 2020, geoordeeld dat het opt-in systeem voor reclamefolders, de JA/JA-sticker, per 1 juli in de gemeente Den Haag mag worden ingevoerd. MailDB, KVGO1 en twee verspreiders van reclamedrukwerk vinden de overgangstermijn naar het nieuwe systeem in Den Haag van drie maanden te kort en vorderden in een kortgedingprocedure een langere overgangstermijn. Ook omdat de Hoge Raad nog moet oordelen over de vraag of gemeenten wel het recht hebben het nieuwe opt-in-systeem in te voeren. De voorzieningenrechter heeft de vordering afgewezen.

Beter van papier!

Beste leden, “Wat het idee achter deze campagne is, is dat papier een emotie oproept. Het is een belevingsproduct wat niet zomaar vervangen kan worden door iets digitaals. Daarmee ondersteunt deze campagne onze branche en onze collega’s.” Erwin Koerts, Aeroprint Zoals jullie weten is Drukkerij Aeroprint als winnaar uit de bus gekomen met hun campagne […]