Enquête: impact energieprijzen KVGO-leden

Grafische bedrijven staan met de energiecrisis wederom voor een enorme uitdaging. Helaas lijken de beleidsmakers in Den Haag er niet van overtuigd om op korte termijn initiatieven te nemen om onder meer KVGO-leden te ondersteunen en/of perspectief te bieden richting het komende jaar.

KVGO verwelkomt nieuwe collega adviseur verduurzaming

Op 1 september jl. is Gijs Vermeulen bij het KVGO in dienst getreden als adviseur verduurzaming.

Gijs stelt zich kort aan jullie voor.

KVGO e-mailaccount gehackt

Vanochtend is een van de e-mailaccounts  - die van medewerker Dominique Zunneberg - van het KVGO gehackt en is een fake factuur rondgestuurd.

Fors oplopende energiekosten houden KVGO-leden in de greep

Op 30 juni jl. ging het KVGO rechtstreeks in gesprek met de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, over de energiecrisis en de impact hiervan op de grafische bedrijven. Tijdens dit overleg duidden we dat KVGO-leden zich enerzijds grote zorgen maken over de beschikbaarheid van gas, elektriciteit en brandstof, de exorbitante prijssetting; alsook de grote onzekerheid over prijsfluctuaties.

Brecht Grieten stelt zich voor

Per 1 juli jl. ben ik in dienst getreden bij het KVGO als directeur. Samen met de leden, het bestuur en de medewerkers ga ik flink aan de slag om van het KVGO een nog sterkere en betere vereniging te maken die haar leden optimaal bedient. Zo wil ik samenwerken aan een dynamische vereniging van, voor en door de leden die Nederland kleuren met hun vakmanschap.

Brecht Grieten wordt directeur van het KVGO

We hebben de zoektocht naar een nieuwe directeur voor het KVGO recent kunnen afsluiten en wij zijn blij met het resultaat. Per 1 juli aanstaande zal Brecht Grieten in dienst treden als directeur van het KVGO. Hij volgt per die datum Bram ter Beek op. Tijdens zijn inwerkperiode zullen de taken en projecten van Bram worden overgedragen aan Brecht Grieten.

AV 31 mei wordt uitgesteld naar oktober 2022

Het bestuur heeft na overleg en alles afwegende het besluit genomen om de algemene vergadering van aanstaande dinsdag 31 mei te verplaatsen naar oktober aanstaande.

AV KVGO 31 mei 2022 in teken van contributiedifferentiatie

Het KVGO houdt op 31 mei de algemene vergadering waarvoor alle leden van het KVGO zijn uitgenodigd. Een bijzondere AV, omdat tijdens deze AV een voorstel voor contributiedifferentiatie wordt gepresenteerd; passend bij de huidige tijd waarin we opereren.

KVGO herdenkt de grafici uit de Tweede Wereldoorlog

Het uiten of meewerken aan het uiten van de vrije mening heeft menig graficus tijdens de Tweede Wereldoorlog met de dood moeten bekopen.

Opvolging Bram ter Beek van start

De afgelopen twee jaar heeft Bram ter Beek als directeur van het KVGO, invulling en uitvoering gegeven aan de door de ledenraad in 2020 goedgekeurde toekomststrategie: het verder uitbouwen van het werkgeversdomein, het ondernemersdomein en de voorbereiding voor de gewenste differentiatie van de contributie.

Bram ter Beek: onze wereld en de wereld om ons heen

De wereld is in rep en roer: de oorlog in de Oekraïne is nu al twee weken gaande en dagelijks worden we geconfronteerd met de gevolgen daarvan en de daaraan gekoppelde onzekerheden, ook over onze eigen veiligheid.
De oorlog is vreselijk en onmenselijk en het handelen van Poetin is afschuwelijk en stellig door alle betrokken partijen af te keuren en waar mogelijk te bevechten. Dit is laveren tussen het voorkomen van nog verdere escalaties en de inzet om die oorlog te stoppen.

Vacature adviseur/beleidsmedewerker milieu, energie en gevaarlijke stoffen

In verband met de pensionering van een van onze collega’s, zijn we op zoek naar een adviseur/beleidsmedewerker milieu, energie en gevaarlijke stoffen.