Brecht Grieten wordt directeur van het KVGO

We hebben de zoektocht naar een nieuwe directeur voor het KVGO recent kunnen afsluiten en wij zijn blij met het resultaat. Per 1 juli aanstaande zal Brecht Grieten in dienst treden als directeur van het KVGO. Hij volgt per die datum Bram ter Beek op. Tijdens zijn inwerkperiode zullen de taken en projecten van Bram worden overgedragen aan Brecht Grieten.

AV 31 mei wordt uitgesteld naar oktober 2022

Het bestuur heeft na overleg en alles afwegende het besluit genomen om de algemene vergadering van aanstaande dinsdag 31 mei te verplaatsen naar oktober aanstaande.

AV KVGO 31 mei 2022 in teken van contributiedifferentiatie

Het KVGO houdt op 31 mei de algemene vergadering waarvoor alle leden van het KVGO zijn uitgenodigd. Een bijzondere AV, omdat tijdens deze AV een voorstel voor contributiedifferentiatie wordt gepresenteerd; passend bij de huidige tijd waarin we opereren.

KVGO herdenkt de grafici uit de Tweede Wereldoorlog

Het uiten of meewerken aan het uiten van de vrije mening heeft menig graficus tijdens de Tweede Wereldoorlog met de dood moeten bekopen.

Opvolging Bram ter Beek van start

De afgelopen twee jaar heeft Bram ter Beek als directeur van het KVGO, invulling en uitvoering gegeven aan de door de ledenraad in 2020 goedgekeurde toekomststrategie: het verder uitbouwen van het werkgeversdomein, het ondernemersdomein en de voorbereiding voor de gewenste differentiatie van de contributie.

Bram ter Beek: onze wereld en de wereld om ons heen

De wereld is in rep en roer: de oorlog in de Oekraïne is nu al twee weken gaande en dagelijks worden we geconfronteerd met de gevolgen daarvan en de daaraan gekoppelde onzekerheden, ook over onze eigen veiligheid.
De oorlog is vreselijk en onmenselijk en het handelen van Poetin is afschuwelijk en stellig door alle betrokken partijen af te keuren en waar mogelijk te bevechten. Dit is laveren tussen het voorkomen van nog verdere escalaties en de inzet om die oorlog te stoppen.

Vacature adviseur/beleidsmedewerker milieu, energie en gevaarlijke stoffen

In verband met de pensionering van een van onze collega’s, zijn we op zoek naar een adviseur/beleidsmedewerker milieu, energie en gevaarlijke stoffen.

Digitale ledenvergadering over cao onderhandelingsresultaat

Naar aanleiding van het op 26 januari jl. bereikte onderhandelingsresultaat Grafimedia cao, organiseert het KVGO een besloten digitale ledenvergadering via MS Teams op donderdag 17 februari om 14.00 uur.

Nieuwjaarsgroet

2021 was het jaar waarin de grafische industrie weer opkrabbelde uit een zorgelijk en moeilijk coronajaar 2020.

Digitale algemene vergadering (AV) KVGO op 7 december succesvol verlopen

Op 16 november jl. stond een fysieke AV+KVGOLive! in Soest gepland met een mooi en inhoudelijk interessant programma voor onze leden. Helaas gooiden de coronamaatregelen weer roet in het eten en zagen wij ons genoodzaakt een digitale algemene vergadering (AV) te organiseren. Deze vond plaats op 7 december jl.
Teleurstellend was de geringe opkomst, maar ondanks dat kon de ledenraad de nodige besluiten via elektronische weg nemen.
Toehoorders konden reageren en vragen stellen via de chat en zo mogelijk werden vragen ter vergadering beantwoord.

AV+KVGOLive! op 16 november a.s. gaat niet door

Naar aanleiding van de corona-persconferentie van gisteravond heeft het KVGO-bestuur besloten om de bijeenkomst AV+KVGOLive! aanstaande dinsdag niet door te laten gaan.

Nieuwe KVGO-ledenraad

Op 29 september jl. sloot de aanmeldtermijn voor de kandidaten voor de ledenraad 2021-2025.

Aansluitend heeft de verkiezingscommissie KVGO geconstateerd dat er geen verkiezingen gehouden hoeven te worden, omdat in geen van de segmenten zich meer kandidaten dan beschikbare zetels hebben gemeld.