Voedselcontact: wijzigingen migratielimieten

Wij hebben een voorstel ontvangen van een regeling ter wijziging van de Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen (voedselcontactmaterialen/migratielimieten). De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2022.

Reacties gevraagd voor de aanvangseffectbeoordeling “Herziening EU-regels voedselcontactmaterialen”

De Europese Commissie (EC) is begonnen met een aanvangseffectbeoordeling (Inception Impact Assessment, IIA) t.b.v. de ‘Herziening van EU-regels voor materialen die met levensmiddelen in contact komen’