Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Cees Verweij bij afscheid koninklijk onderscheiden, Dick Naafs volgt hem op

Op 21 mei leidde Cees Verweij zijn laatste ledenvergadering als voorzitter van het KVGO. Bij zijn afscheid benoemde burgemeester Maarten Divendal van de Ronde Venen hem tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bovendien benoemde de Ledenraad hem tot Lid van Verdienste. Dick Naafs is gekozen als opvolger.

Ruim 120 mensen woonden de ledenvergadering van het KVGO en de afscheidsreceptie van Cees Verweij bij. Het evenement vond plaats in Claus Park Collection te Hoofddorp.

In zijn laatste toespraak liet Verweij de trends in de bedrijfstak nog eens passeren. Ondanks de sterke krimp houdt Verweij vertrouwen in de toekomst. “Een industrie die circa 3,5 miljard euro per jaar omzet verdampt niet van de ene dag op de andere. Ook generaties na ons zullen boeken lezen, bladeren door tijdschriften en een krant uit de bus halen.”

De Ledenraad benoemde op voordracht van het bestuur Dick Naafs als zijn opvolger. Hij is – voor zover bekend – de eerste voorzitter afkomstig uit het midden- en kleinbedrijf. “Een familiebedrijf”, zegt Naafs zelf. Hij vindt dat het KVGO heel dicht bij de ondernemer moet blijven staan. Naafs, die tot mei 2022 voorzitter zal zijn, bedankte voor het in hem gestelde vertrouwen en ziet uit naar het avontuur dat hem en de vereniging wacht.

In balans
Penningmeester Edwin Iwema presenteerde de cijfers van de vereniging in het financieel verslag over 2018. Hij noteerde een aanhoudende afname van het aantal leden. Toch slaagt het KVGO erin in 2019 de inkomsten en uitgaven van de vereniging in balans te houden. Het bestuur werd decharge verleend over het gevoerde financiële beleid in 2018.

Een groep juristen heeft hard gewerkt aan het vernieuwen van de algemene leveringsvoorwaarden. Een aantal leden kwam met suggesties die zoveel mogelijk in de nieuwe voorwaarden zijn verwerkt. De belangrijkste verandering is dat naast de vervaardiging van zaken en het verrichten van werkzaamheden nu ook het leveren van diensten wordt vermeld. Nadat de Ledenraad akkoord ging met de voorstellen moet het project in juni dit jaar zijn afgerond.

Er is veel en van alles te doen rond de verspreiding van drukwerk. Van alle kanten liggen distributiekanalen onder vuur. Bram ter Beek zette de activiteiten die het KVGO onderneemt op een rij.

Het KVGO is tegen de voorgenomen fusie tussen PostNL en Sandd. Bovendien maakt het KVGO ernstig bezwaar tegen het verplicht stellen van de Ja-sticker voor huis-aan-huisbladen, zoals de gemeente Utrecht dat van plan is.

“Dat zal leiden tot een verdere kaalslag onder de Nederlandse drukkerijen terwijl tegelijkertijd de informatievoorziening aan de burger ernstig in het gedrang dreigt te komen.”

Ledenraadsleden
Twee nieuwe ledenraadsleden die hun sporen in de vereniging al ruim verdiend hebben meldden zich opnieuw aan. De Ledenraad verwelkomde Henk van Esch van de BDU in Barneveld en Rob van den Ende van The Notepad Factory in Oss.

Afscheidsreceptie
Temidden van zijn familieleden ontving Cees Verweij op zijn afscheidsreceptie uit handen van burgemeester Maarten Divendal de versierselen die horen bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Divendal memoreerde de vele bestuurlijke en maatschappelijke functies die Verweij, lokaal, nationaal en internationaal – naast zijn ondernemerschap – vervulde.

Hans de Boer, voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, sprak de kersverse ridder toe. Hij karakteriseerde Verweij als ondernemer die prima overweg kan met politieke stekeligheden. “Altijd op zoek naar nieuwe wegen.” Hij noemden de scheidend voorzitter vasthoudend met een goed zicht op de economische realiteit. “Constructief en redelijk. Eén voordeel van de moeilijke branche waarin jullie werken, als voorzitter van de commissie die zich bezighoudt met faillissementen weet Cees daar alles van.”

Fons Bakkes, directeur van het KVGO, roemde het vertrouwen dat tussen hem en de voorzitter de afgelopen tien jaar groeide. “Een snelle denker die verbanden legt. Hij heeft autoriteit, maar is niet autoritair.” De ‘excellente samenwerking’ tussen hem en Cees Verweij wenste hij ook Dick Naafs en de nieuwe directeur Miguel Delcour toe.

Als laatste spreker dankte Cees Verweij allen die hebben bijgedragen aan de activiteiten KVGO in de afgelopen tien jaar.

De bezoekers namen afscheid van de scheidend voorzitter en feliciteerden Dick Naafs met zijn benoeming tot nieuwe voorzitter van het KVGO.

De volgende vergadering van de ledenraad over de structuur en toekomst van de vereniging is op 25 september en is uitsluitend bestemd voor ledenraad- en bestuursleden.