Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Cees Verweij: “Een goede Ledenraad houdt je extra scherp”

KVGO-voorzitter Cees Verweij: “Onze vereniging heeft behoefte aan een Ledenraad die actief is, meedenkt en de voorstellen van het bestuur kritisch beoordeelt. Een goede Ledenraad houdt je als bestuur extra scherp. We zijn een echte vereniging waar de leden – in de vorm van de Ledenraad – het hoogste orgaan vormen. Daar zijn we trots op. Het betekent dat we een democratische en transparante vereniging zijn.”

Is een beroep op vijftig ondernemers die zitting gaan nemen in de Ledenraad niet te zwaar voor een bedrijfstak die krimpt?
“Dat vind ik niet. Onze industrie is nog altijd rijk geschakeerd met kleine, middelgrote en grote bedrijven. Elk met zijn eigen belangen, ideeën en opvattingen, maar ook met zijn eigen producten en diensten. Wil je die geluiden in de volle breedte willen horen en honoreren dan is een omvang van vijftig leden niets te veel.”

Kunnen en willen ondernemers nog wel tijd vrijmaken voor een vereniging?
“Individualisering is een maatschappelijke trend. Ik denk dat het in onze samenleving wellicht iets lastiger is om mensen te vinden die zich volop willen inzetten, maar er zijn er gelukkig altijd die zeggen: die klus neem ik een tijdje op me. Daar komt bij dat vrijwel iedere ondernemer zich realiseert dat wil je succesvol zijn er een aantal zaken collectief geregeld moet worden. Denk aan arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en de invloed op nieuwe wet- en regelgeving.”Doet de Ledenraad er werkelijk toe als er belangrijke besluiten moeten worden genomen?
“Wis en waarachtig. Het is geen applausmachine van het bestuur. De Ledenraad maakt het denkproces mee, dat wij als bestuur doormaken. Ze hebben een actieve inbreng. Formeel zeker, maar ook informeel bij de talloze onderlinge gesprekken. Dat brengt ons allemaal verder.”

Tevreden als zich vijftig kandidaten melden?
“Een aantal leden blijft zitten. Dat is goed voor de continuïteit. Waar ik op hoop is dat ook jongere leden zich geroepen voelen zich verkiesbaar te stellen. Zij kunnen de Ledenraad en dus de vereniging nog meer schwung geven. Bij voldoende kandidaten hebben onze leden ook daadwerkelijk iets te kiezen.

Aantallen vind ik minder interessant. Het gaat erom dat een democratische vereniging als het KVGO een kwaliteitsrijke Ledenraad verdient. Daarom roep ik alle leden dan ook op om actief op zoek te gaan naar kandidaten. Ondernemers die aarzelen zou ik willen vragen te bellen met ons of met leden die ervaring hebben met het werk in de Ledenraad.

Het kost tijd, maar je krijgt er mooie ervaringen, een krachtig netwerk en daadwerkelijke invloed op de toekomst van onze branche voor terug. De Ledenraad bepaalt niet alleen mede de toekomst van onze vereniging, maar ook die van onze bedrijfstak.”