Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Cees Verweij op Ledenraad: “Welke weg slaan we in naar 2023?”

KVGO-voorzitter Cees Verweij stapte af van het gebruikelijke interview om in zijn toespraak tijdens de Ledenraad in hoog tempo een aantal actuele thema’s aan te snijden: de Grafimedia cao, papier en de vereniging op weg naar 2023.

“In de brievenbus viel ons opmerkelijke Jaarverslag. Anders van toon en inhoud dan in vorige jaren met een sterk accent op feiten en cijfers. De vorm beviel me zeer. Niet alleen de laatste grafische technieken zijn geëtaleerd, ook is er een brug tussen de papieren en de digitale wereld geslagen.

Bovendien zijn de letters KVGO op verschillende manieren te gebruiken. Zelf ben ik gecharmeerd van de ‘Kracht Van Gezamenlijk Ondernemen’, want dat geeft precies weer waar ons KVGO voor staat.”

Onderhandelen
“In alle kranten – of je ze nu op papier of digitaal leest – staat dat de economie in Nederland groeit en bloeit als nooit tevoren. We zouden zelfs beter presteren dan onze Duitse buren. Frappant is dat veel bedrijven in onze branche niet of in elke geval niet in gelijke mate profiteren van die groei. Uiteraard kunnen we niet alle bedrijven over één kam scheren – er zijn er die bovengemiddeld goed presteren – maar het beeld stemt niet tot positieve beschouwingen. Zo kent onze bedrijfstak een werkloosheid die liefst driemaal hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

Tegen die achtergrond voert de voorzitter van de werkgeversdelegatie Richard van den Berg onderhandelingen over een nieuwe grafimedia cao met de bonden. Uiteraard wordt hij daarin bijgestaan door een vrijwel nieuwe delegatie, een nieuwe klankbordgroep en het vertrouwde bureauteam. Hij kan er vandaag niet bij zijn, maar laat in een gefilmd interview weten dat er aan de onderhandelingstafel nog maar weinig beweging zichtbaar is. De bonden worden sterk centraal aangestuurd, stellen forse looneisen en hebben bovendien een pakket van veertig punten op tafel gelegd. Ik wens onze delegatie en de klankbordgroep dan ook veel sterkte.”

Schaarste
“Ik weet niet of u de Volkskrant leest, maar daar verscheen een van de zaterdagbijlagen plotseling in heatset. De reden was volgens de hoofdredacteur de schaarste aan papier op de markt. Die markt is volop in beweging, net zoals de markt voor oudpapier. Export naar China is nauwelijks meer mogelijk. Wat de gevolgen zijn van een en ander houden we met het bestuur van PRN nauwkeurig in de gaten.”

Emoticons
“Papieren magazines hebben het lastig, zo bleek op het internationale seminar dat Intergraf in Brussel organiseerde. Maar ook in een lastige markt valt geld te verdienen. Een sterke inhoud, mooie vormgeving en een perfect grafisch product kunnen nog altijd rekenen op honderden miljoenen lezers wereldwijd.

Neem Groot-Brittannië waar de programma’s op de tv over koken permanent aan lijken te staan. Een tijdschrift als ‘Good Food’ profiteert van die enorme belangstelling en is een groot succes. Een ander voorbeeld is Esquire dat op het omslag ‘Thank God for Paper’ kopte. Emoticons zijn bij uitstek iets voor op je mobiel, zou je zeggen. Toch ligt er nu een gedrukt boekje in de winkels waarin ze keurig op papier zijn afgedrukt. Het zou gretig gekocht worden.

Alweer de Volkskrant is wellicht geïnspireerd geraakt door onze Print Pakt-campagne. Afgelopen zaterdag sierde rond de dagkrant een omslag die op precies dezelfde manier de transitie van papier naar digitaal toonde. Goed om te zien.

Vernieuwen
Vernieuwen doet de papierindustrie volop. Antalis bijvoorbeeld levert papier met chips erin. Aan ons om die techniek verder te brengen en er voor onze klanten zinvolle toepassingen voor te bedenken. Print kan overal zijn: op de vloer, aan de wand, in de kast – bedenk het maar.

Dan is het jammer om te zien hoe overheden en sommige organisaties hun uiterste best doen alle papier uit hun communicatie te bannen. In Groot-Brittannië loopt al weer een tijd de campagne ‘Keep me posted’. Mensen kunnen daarin aangeven dat ze voor hen nuttige informatie per se op papier willen blijven ontvangen. Een campagne die we ook in Nederland verder willen uitrollen.

Juist vanochtend deed de reclamecodecommissie uitspraak in een zaak van de milieuclaim van de gemeente Amsterdam bij de introductie van de Ja/Ja-sticker in de hoofdstad. De commissie verwierp de claim als onjuist. Een opsteker voor ons in de hoger beroepszaak die nog altijd tegen de invoering van de sticker loopt.”

Toekomst
“Ik hou het kort. Een groot deel van deze middag besteden we aan de toekomst van het KVGO. Welke weg slaan we in naar 2023? Zoals bekend hebben we bureau Berenschot ingeschakeld om onderzoek te doen en ons te helpen bij het formuleren van een strategische visie op de toekomst.

Uw inbreng is daarbij onontbeerlijk. Na een toelichting van de eerste resultaten gaat Berenschot dan ook met u in gesprek om te horen wat er leeft. Uw mening is belangrijk. Alle informatie gebruiken we om onze plannen inhoud te geven. Ik wens u daar veel plezier en succes bij.”