Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Cees Verweij overhandigt zijn afscheidscadeau aan Stichting Lezen & Schrijven

Op 18 juli jl. heeft Cees Verweij aan de Stichting Lezen & Schrijven de opbrengst overhandigd van de donaties die zijn gedaan t.g.v. zijn afscheid als KVGO-voorzitter. Grote dank aan alle leden en relaties die een bijdrage geleverd hebben.
Cees ging die middag o.a. in gesprek met een viertal Taalambassadeurs (voormalig laaggeletterden) om iets meer te horen over wat laaggeletterdheid betekent voor de mensen die het betreft.
Daarna nam directeur Geke van Velzen de symbolische cheque in ontvangst.

In Nederland hebben ca. 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Samen met honderden organisaties zorgt de Stichting Lezen & Schrijven ervoor dat zoveel mogelijk mensen in Nederland scholing krijgen. Zo leren ze beter lezen, schrijven, rekenen en digitaal hun weg vinden. Dit vergroot hun zelfredzaamheid. Hiervoor ontwikkelen ze samen met kennispartners programma’s en projecten.
Met deze donatie helpen we de Stichting Lezen & Schrijven om laaggeletterdheid een halt toe te kunnen roepen. Met donaties kunnen zij meer vrijwilligers trainen, nieuwe materialen ontwikkelen en bij publiek en politiek het belang van de toegankelijkheid van onze samenleving onder de aandacht houden. Alleen zo kunnen ze hun hulpverlening opschalen en meer mensen helpen. Zie de website van de Stichting Lezen & Schrijven voor meer informatie www.lezenenschrijven.nl