Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Circulaire Economie

Het KVGO staat voor een krachtige, gezonde, toekomstbestendige en innovatieve grafimedia branche. Het doel van circulariteit is streven naar een wereld zonder afval. Bij circulariteit wordt tijdens het productieproces goed nagedacht over het volgende leven van een product of de onderdelen ervan. Als KVGO willen wij op basis van kwaliteit de branche ondersteunen in de ontwikkeling naar een circulaire economie.

 

Samen met onze strategische partners willen jou faciliteren deze stap te maken, wij bieden toegang tot de kennis benodigd voor innovatie en te creëren netwerken om de kansen te realiseren zowel binnen de branche of de gehele keten.

 

Circulariteit bij KVGO is in ontwikkeling de komende tijd zal er steeds meer beschikbaar komen,

Masterclass Circulariteit

Binnenkort starten wij met een masterclass circulariteit als startpunt voor een lerend netwerk rondom verduurzaming en circulariteit van grafische bedrijven. Naast de benodigde begrippen, normen en randvoorwaarden van duurzaamheid zullen wij ingaan op de basisprincipes van circulariteit met als uitgangspunt ‘Hoe kan je duurzaam nieuwe producten ontwerpen’.

Informatiecentrum Papier & Karton

Het Informatiecentrum Papier & Karton (IPK) is dé plek voor informatie over duurzaam papier en karton. Het KVGO is een van de partners binnen dit samenwerkingsverband. Met elkaar maken we ons hard voor een duurzaam imago van papier en karton gebaseerd op harde feiten.

Meer weten?

Bel 020 – 543 56 78