Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

ClimateCalc 2.0

ClimateCalc is dé internationale referentiestandaard voor CO₂-voetafdrukberekeningen in onze sector. Dit najaar komt ClimateCalc met een update van haar platform. Naast in een nieuw jasje gestoken is ClimateCalc met de update volledig opnieuw geprogrammeerd. Verder kent zij nieuwe faciliteiten én is het platform gebruiksvriendelijker geworden. Wil je als bedrijf een professionaliseringsslag in Duurzaam Ondernemen doorvoeren, dan kan ClimateCalc hier niet in ontbreken!

Al meer dan 10 jaar is ClimateCalc dé standaard in de sector om de CO2-voetafdruk te kunnen berekenen op bedrijfs- of orderniveau. Het doel van ClimateCalc is het verschaffen van juiste informatie over de CO2-voetafdruk van het specifieke grafische product vanuit een zgn. LCA-invalshoek, de invalshoek van de levenscyclusanalyse. Doordat de substraatproductie 50 – 70% uitmaakt van de totale CO2-voetafdruk van het grafisch product, is het van groot belang bij de berekening de gegevens van de specifieke substraatkwaliteiten te betrekken.

Zoals gezegd maakt ClimateCalc gebruik van een levenscyclusinvalshoek. Verder is ClimateCalc in overeenstemming met de ISO-norm 14064-1, ISO 16759 en het internationale Broeikasgassenprotocol (The Green House Gas protocol (GHG protocol)), aangezien e.e.a. is gebaseerd op de aanbeveling van de Europese overkoepelende branchevereniging/sectorfederatie Intergraf (www.intergraf.eu). Bij aan ClimateCalc deelnemende bedrijven zijn de bedrijfsgegevens geverifieerd door de auditors die namens ClimateCalc het bedrijf hebben gecertificeerd.

Wat gaat er veranderen?

Naast een nieuw design is het platform aangepast naar de veiligheidseisen van deze tijd. Maar er zijn meer verbeteringen, zoals:

  • Verbeterde inlogfaciliteiten voor gebruikers
  • Verbeterde faciliteit voor het opzetten van bedrijven inclusief meerdere sites
  • Diverse verbeteringen in de calculatiemodule
  • Voorbereiding voor het delen van substraten binnen meerdere locaties
  • Voorbereiding van API-integratie

Naar verwachting zal het nieuwe platform eind augustus beschikbaar komen. Gebruikers zullen hierover geïnformeerd worden. Het is mogelijk dat tijdens de migratie het platform enkele uren niet beschikbaar is. Zodra het platform gemigreerd is worden er webinars georganiseerd voor de gebruikers.

Vragen?

Heb je vragen over het nieuwe ClimateClac platform? Wil je ook ClimateCalc gaan gebruiken om CO2-voetafdruk van jouw bedrijf of individuele drukorders te berekenen? Neem dan vooral contact op met het KVGO via: info@kvgo.nl!