Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

CO2- en energiemanagement

Nederland staat voor een grote opgave om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Op basis van het klimaatakkoord van Parijs en in het klimaat- en energiekader 2030 zijn streefcijfers vastgelegd. Het doel is de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, het aandeel hernieuwbare energie te verhogen en de energie-efficiëntie te verbeteren. Om bovenstaande te realiseren is KVGO jouw partner hiervoor en  informeren wij jou wat er gaande is met betrekking tot wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en welke mogelijkheden er in de sector ontstaan.

 

Ondanks dat onze sector geen onderdeel is van het EU emissiehandelssysteem (ETS) is het duidelijk dat de grafische ondernemers (verplicht) ingrijpende maatregelen moeten nemen. Om de regie te houden dienen we ook zelf verantwoordelijkheid te nemen in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Uitgangspunt is dat de grafische sector verantwoordelijkheid neemt en doet wat mogelijk is en zich niet beperkt tot de minimale wettelijke verplichting (energiebesparingsplicht).

 

Zo hebben we ook het KVGO stappenplan verduurzaming ontwikkeld, voor elke stap bieden we kennissessies, tools en zoeken we geschikte partners zodat iedereen in haar eigen tempo de organisatie kan verduurzamen.

 

KVGO stappenplan verduurzaming met Titel
Kijk in de agenda voor de activiteiten

Voordat je kan beginnen met verduurzamen is het van belang dat je goed zicht hebt op de huidige situatie. Hoeveel energieverbruik/CO2-emissies hebben we, waar wil ik naar toe. Dit is stap 0 – inzicht. Op basis hiervan kan je een organisatieplan verduurzaming maken en zo met minimale inspanning een maximale opbrengst bereiken.

De 1e stap is reduceren. Dit kan door inkoop van groene stroom (reductie CO2), afstellingen van installaties en door gedrag. Ook het gebouw met ledlampen en/of zon op dak valt hieronder. Naast de wettelijk energiebesparingsplicht kan het heel lucratief zijn om aanvullende maatregelen te nemen. Behalve besparing op de kosten levert dit voordeel op inkoop (duurzaam aanbesteden) en hebben macro-economische factoren minder invloed op de bedrijfsvoering. Dus zelf in-control!

Stap 2 – innovatie is echt het wezenlijk anders inrichten van het proces en door het aanpassen van producten en diensten.

De laatste stap in het KVGO-plan verduurzaming is stap 3 – compensatie. Hier koop je CO2-compensatierechten om zo nul emissies te behalen. Zo kan je tijdens het proces van reductie en innovatie nu toch al CO2-neutrale diensten bieden aan de klant. Compensatie wordt dus tijdelijk gebruikt om onvermijdbare CO2-uitstoot te neutraliseren totdat de onderneming door innovatie en reductie zelf in staat is om zonder CO2-uitstoot te opereren. Daarnaast is in veel gevallen rest-compensatie onvermijdelijk om CO2 neutraliteit te bereiken.

Hieronder enkele van onze tools en ledenvoordelen

ClimateCalc

ClimateCalc is dé internationale referentiestandaard voor CO₂-voetafdrukberekeningen in onze sector. Deze CO₂-calculator is een waardevolle uitbreiding op de CO₂ & Energie RI&E, waardoor je nu ook unieke productberekeningen (en CO₂-compensaties) voor je klant kunt maken. Wil je als bedrijf een professionaliseringsslag in Duurzaam Ondernemen doorvoeren, dan kan ClimateCalc hier niet in ontbreken.

Kennisplatform Energie

Samen met onze kennispartners uit de branche bieden wij het kennisplatform energie, naast de informatie op het platform is er een webapplicatie welke volledig is afgestemd op onze sector en levert een zeer nauwkeurige CO₂-voetafdruk van je bedrijf op (100% GHG en ISO, conform LCA, scope 1+2+3). Dit platform maakt gebruikt van hetzelfde platform als de welbekende ARBO RI&E Grafimedia wat dus veel dubbel werk bespaard. Daarnaast is de CO₂ & Energie RI&E erkend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (RVO-tool), waardoor de handhaving veel spoeler verloopt tijdens de aankomende Informatieplicht- en EED-ronde. Je hebt al een gevalideerde CO₂-voetafdrukberekening met slechts 5 bedrijfsvariabelen: gas- en elektraverbruik, inkoop en afvoer papier (of andere substraten, zoals stickers of etiketten) en het aantal medewerkers.

Stichting energie inkoop SEI

De SEI sluit voor bedrijven in de grafimediabranche contracten af voor de levering van energie. Deelnemers van de SEI hebben via ons portal tevens de mogelijkheid tot kosteloos online inzicht in het energieverbruik en andere voordelen op het gebied van energiebesparing.

Meer weten?

Bel 020 – 543 56 78

NIEUWS