Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Collectieve kracht, samen meer bereiken

De uitgebreide studie ‘Meerwaarde in beeld’ is verpakt in een hedendaagse brochure ‘Collectieve kracht, samen meer bereiken’.  

‘Waarom zou ik lid worden of blijven van het KVGO?’ Met die scherpe vraag opent de brochure om daar met heldere teksten en grafieken een antwoord op te geven. In compacte hoofdstukjes komen de belangrijkste argumenten aan bod. ‘Een krachtenbundeling die loont’, klinkende munt voor bedrijf en sector’, ‘pleitbezorger van print’ en ‘direct profijt’ geven aan waar het lidmaatschap van het KVGO mede om draait.

Een belangrijke vaststelling van het rapport dat de basis vormt voor de statements in de brochure, is dat leden van het KVGO samen kunnen rekenen op (structurele) collectieve besparingen van circa 20,5 miljoen euro. Afgezet tegen de totale contributie van ruim 2,47 miljoen betekent dat een return-on-investment van maar liefst 8,3.

Het antwoord blijft daarmee simpel: ‘Ik word of blijf lid van het KVGO omdat dit mij (veel) geld en tijd bespaart’.