Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Collectieve loonsverhoging per 1 februari 2023

Per 1 februari 2023 ontvangen de werknemers die vallen onder de Grafimedia cao een collectieve loonsverhoging 1,5 procent. Dat is afgesproken in de cao 2022-2024.

Feitelijke uurlonen

Het betreft een verhoging van de feitelijke uurlonen. Dat wil zeggen dat het loon wordt verhoogd dat de werknemer ontvangt op basis van de indeling in één van de functieniveaus plus een eventuele persoonlijke toeslag. De verhoging geldt ook voor werknemers die meer verdienen dan het maximum van hun salarisschaal.

Als in een bedrijf afspraken zijn gemaakt in het kader van Betsy, worden deze gerespecteerd.

Ploegentoeslag

De ploegentoeslag wordt hoger als gevolg van de salarisverhoging. Het uurloon wordt immers verhoogd waardoor vervolgens de ploegentoeslag in euro’s ook hoger wordt.

Uitzendkrachten

De loonsverhoging geldt eveneens voor uitzendkrachten. Zij hebben namelijk recht op de zogenoemde inlenersbeloning en collectieve loonsverhoging hoort daarbij.

Payrollers

De loonsverhoging geldt ook voor mensen die op grond van een payroll-overeenkomst in het bedrijf werkzaam zijn. Payrollers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de medewerkers die bij het bedrijf zelf in dienst zijn.

Uurlonen

De tabel met uurlonen vanaf 1 februari 2023 is als volgt:

Let op: het minimum uurloon van schaal A bedraagt volgens de cao 12,08 euro. Dat is echter lager dan het wettelijk minimumloon zoals dat per 1 januari 2023 geldt: 12,40 euro per uur. Daarom moet minstens 12,40 euro per uur worden betaald.

Samenloop met verhoging wettelijk minimumloon

Voor informatie over de samenloop van de (collectieve) loonsverhogingen en het WML vanaf 1 januari 2023:

Meer weten?

Op de KVGO Personeelswijzer staat meer informatie over het loon op grond van de Grafimedia cao en over het wettelijk minimumloon. Ook staat hier een handig hulpmiddel in excel voor het uitrekenen van de maandlonen.

Bellen of e-mailen mag natuurlijk ook: 020-5435678 of info@kvgo.nl.