20 januari 2017 | Amstelveen

Commentaar gevraagd op ‘Wettelijke lijst met Energiemaatregelen Grafimedia’

De overheid werkt aan een lijst met ‘energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar’. Deze lijst voor Grafimediabedrijven komt tot stand op grond van het Activiteitenbesluit. De overheid wil deze lijst op 1 januari 2018 van kracht laten worden.

De lijst zal in de toekomst regelmatig worden geactualiseerd en is van toepassing op ‘niet-vergunningsplichtige’ bedrijven. Specialist Maarten Reuderink van het KVGO is gevraagd commentaren op de wettelijke lijst te verzamelen en te leveren. Hij schakelt daarbij de leden in.

Maarten Reuderink: “Ik verzoek de leden om uiterlijk 1 februari 2017 mogelijke op- of aanmerkingen op het voorontwerp per e-mail te sturen onder vermelding ‘commentaar op erkende maatregelenlijst’.”

Deze informatie is exclusief toegankelijk voor KVGO-leden. Meer weten en reageren? Klik hier. 

Ook interessant...

28 juni 2021

Vanaf 1 juli aanvragen RVU Grafimedia

30 augustus 2021

Grafimedia cao algemeen verbindend verklaard

17 februari 2022

Werkgevers stemmen in met onderhandelingsresultaat Grafimedia cao 2022-2024

16 juli 2021

Prikkl: gratis quickscan RVU