15 februari 2021

Conclusie Advocaat-Generaal negatief voor KVGO

De advocaat-generaal heeft op 5 februari 2021 een conclusie genomen in de zaak over het Amsterdamse opt-in systeem.

Deze conclusie is een advies aan de Hoge Raad waarin hij adviseert om – ondanks de twijfels over de rechtmatigheid van het opt-in systeem – de klachten van KVGO en MailDB af te wijzen. KVGO en MailDB zullen in een zogeheten Borgersbrief uitleggen aan de Hoge Raad waarom het advies van de Advocaat-Generaal niet gevolgd zou moeten worden. De Hoge Raad doet dan naar verwachting in juli 2021 uitspraak. KVGO en MailDB zien die uitspraak met vertrouwen tegemoet.

Ook interessant...

21 november 2019

KVGO en MailDB in cassatie tegen het opt-in systeem (ja-sticker) in Amsterdam

24 september 2019

Uitspraak hoger beroep Amsterdamse ja/ja sticker negatief voor de branche. Partijen beraden zich op vervolgstappen