Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Conclusie Advocaat-Generaal negatief voor KVGO

De advocaat-generaal heeft op 5 februari 2021 een conclusie genomen in de zaak over het Amsterdamse opt-in systeem.

Deze conclusie is een advies aan de Hoge Raad waarin hij adviseert om – ondanks de twijfels over de rechtmatigheid van het opt-in systeem – de klachten van KVGO en MailDB af te wijzen. KVGO en MailDB zullen in een zogeheten Borgersbrief uitleggen aan de Hoge Raad waarom het advies van de Advocaat-Generaal niet gevolgd zou moeten worden. De Hoge Raad doet dan naar verwachting in juli 2021 uitspraak. KVGO en MailDB zien die uitspraak met vertrouwen tegemoet.