Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Consultatie nieuwe energiebesparingsverplichtingen / energiemaatregelenlijst (EML)

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Deze geldt al voor bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas verbruiken. De energiebesparingsplicht wordt per juli 2023 aangescherpt en hiermee wordt de energiemaatregelenlijst (EML) geactualiseerd.

Er komen meer soorten maatregelen voor bedrijven met als uitgangspunt om alle energiebesparende maatregelen, alsmede maatregelen de CO2 reduceren te verplichten. Hieronder alvast de belangrijkste wijzigingen.  

  • Naast besparing wordt ook eigen opwek en overstap naar andere energiedrager verplicht indien dit CO2 kan besparen. 
  • Doelmatig beheer en onderhoud (DBO) van energiebesparing maatregelen op de lijst is verplicht. Indien van toepassing zijn deze geïntegreerd in de geactualiseerde EML bij de betreffende maatregel. 
  • Invoering onderzoekplicht. Deze regeling verplicht bedrijven met een verbruik van 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgasequivalent om een inventarisatie te maken van alle maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. 
  • Tot slot de EED-auditplicht in het kader van de Energy Efficiency Directive (EED) voor grote bedrijven (FTE > 250 / omzet 50 mln en balanstotaal > 43 mln ) moet eens in de vier jaar uitgevoerd worden. Hierin worden de gebouwen, processen en het vervoer onder de loep genomen. 

Verder zijn er nog een aantal onduidelijkheden; 

  • De ontwerp-EML lijst is geheel herzien maar gebruikt wel dezelfde codering naar bedrijfsactiviteiten, de oude nummers komen dus niet overeen met de nieuwe lijst. Ondanks herhaald verzoek is er door het ministerie geen conversielijst beschikbaar gesteld.  
  • De lijst is niet meer branche specifiek, er komt harmonisatie tussen de verschillende sectoren om het aantal maatregelen terug te brengen (van de 800 maatregelen waren er maar 200 uniek). Wel is het de bedoeling dat er in de nog te ontwikkelen online RVO-Tool een selectiefunctie komt om de voor jou van toepassing zijnde maatregelen te selecteren. 
  • Verder is het nog wachten op de gehanteerde energieprijs, de huidige set aan maatregelen volgt de prijs die TNO in oktober 2021 vast heeft gesteld. De definitieve prijs wordt na de sluiting van de consultatie gekozen op basis van analyse van TNO over de prijzen eind deze zomer. Een aantal maatregelen, waaronder zonnepanelen en een aantal toepassingen van de hybride warmtepomp valt nu niet, maar dan wellicht wel onder de 5 jaar terugverdientijd. Daarom zijn ze nu al wel opgenomen in de lijst. 

Momenteel kan er commentaar gegeven worden op de ontwerp-EML. KVGO geeft haar commentaar in VNO-NCW verband, mocht je zelf ook commentaar willen geven dan kan je dit tot uiterlijk 15 september doorgeven via info@kvgo.nl o.v.v. energiemaatregelenlijst.

Klik op de link voor de volledige volledige concepttekst van deze regeling: Regeling tot wijziging van de Omgevingsregeling ivm de actualisatie van de EML -versie internetconsultatie

De definitieve EML komt naar verwachting eind van het jaar, mochten er tussentijds ontwikkelingen zijn dan houden we je op de hoogte.  

VRAGEN? 

Neem met vragen contact op met Gijs Vermeulen van het KVGO, via info@kvgo.nl of 020 – 5435678