Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Controle-projecten Inspectie SZW (ISZW)

Deze controle-projecten omvatten de gevaarlijke stoffeninventarisatie en de arbozorg bij drukkerijen.

Inspectieproject gevaarlijke stoffeninventarisatie

De Inspectie SZW (de vroegere arbo-inspectie) is begonnen met het controleren bij een duizendtal bedrijven – waaronder grafische bedrijven – of bedrijven die over een gevaarlijke stoffeninventarisatie beschikken.

Zie:

Brief Inspectie SZW - opvragen informatie over gevaarlijke stoffen

Gezien de vraagstelling en de hoeveelheid werk die de beantwoording van deze vragen met zich meebrengt voor de bedrijven zijn wij niet te spreken over deze controle en willen wij e.e.a. op korte termijn in VNO-verband bespreken met ISZW en de beleidsafdeling van het ministerie van SZW.

Mocht u zijn aangeschreven door ISZW dan verzoeken wij u dat z.s.m. per e-mail door te geven aan Maarten Reuderink: e-mail: info@kvgo.nl onder vermelding “gevaarlijke stoffeninventarisatie”.

Inspectieproject arbozorg bij drukkerijen

De ISZW wil dit jaar ook de drukkerijen controleren op arbozorg. De inhoud van deze controle is nog niet bekend. Wij zullen u daarover later informeren.