Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Controleer veiligheidsinformatiebladen met de VIB-check

Het ministerie van SZW heeft een hulpmiddel laten maken waarmee bedrijven hun veiligheidsinformatiebladen (VIB’s), kunnen controleren op de juiste informatie. Met behulp van de checklist kunnen bedrijven de leverancier rechtstreeks mailen en om betere informatie vragen.

De aanwezigheid en kwaliteit van de VIB’s is belangrijk bij de geplande inspecties bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en moeten voldoen aan de Reach-verplichtingen.

Maarten Reuderink
Maarten Reuderink

Maarten Reuderink van het KVGO: “Goede VIB’s zijn bovendien belangrijk omdat die de juiste informatie moeten bevatten over de risico’s van de gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt. Hierdoor kan een bedrijf de juiste beschermingsmaatregelen nemen. Dit om te voorkomen dat de werknemers aan gevaren worden blootgesteld. De leveranciers van gevaarlijke stoffen zijn verplicht een VIB mee te leveren.”

Inspecties
Vanaf augustus dit jaar start de Inspectie SZW met controles bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De Inspectie bekijkt of zij voldoen aan de Reach-verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en heeft ook speciale aandacht voor de rol van het VIB.

Op basis van eerdere inspecties constateerde de Inspectie dat er vooral aandacht nodig is voor VIB’s bij de volgende bedrijfsgroepen:

  • Gevelreiniging – verwijdering van graffiti, impregneren van muren en daken;
  • Auto- en vrachtwagenreiniging – schoonmaken van voertuigen, bijwerken van kleine beschadigingen, verkoop klaar maken;
  • Vloercoating;
  • Betonrenovatie;
  • Schilderen.

Alles in orde?
Bedrijven kunnen zelf op verschillende manieren nagaan of zij alle zaken op het gebied van Reach-verplichtingen en het werken met gevaarlijke stoffen op orde hebben.

  • Met de ‘Zelfinspectie gevaarlijke stoffen’ gaan bedrijven in vier stappen na of zij op een goede manier invulling geven aan het voorkomen van langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Hierin zijn ook de Reach-verplichtingen voor de eindgebruiker meegenomen.
  • Verplichtingen voor andere partijen in de keten, zoals producenten, controleren zij op de website ‘Chemische stoffen goed geregeld‘.
  • Met de VIB-checklist kunnen bedrijven dus vanaf nu controleren of de Vis de goede informatie bevatten om veilig en gezond met gevaarlijke stoffen te kunnen werken.

Meer weten? Stuur een e-mail of bel met beleidsmedewerker Arbo, milieu en energie van het KVGO Maarten Reuderink, tel. 020 543 56 78.