Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Coronakredietregelingen inzetten voor herstelinvesteringen

Van het Ministerie van Economische Zaken kregen wij bericht over mogelijkheden om de  coronakredietregelingen ook in te zetten voor herstelinvesteringen.

Het betreft de kredietregelingen KKC, BMKB-C en GO-C. De overheid staat hierbij garant voor kredieten van banken en non-bancaire financiers aan het mkb en (middel)grote bedrijven die zijn getroffen door corona. De coronakredietregelingen kennen hogere garantiepercentages dan de “normale” garantieregelingen.

De coronakredietregelingen zijn recent verlengd t/m 31 december 2021. In de beginfase van corona zijn de regelingen vooral ingezet om ondernemingen snel te voorzien van liquiditeit. Maar daarnaast kunnen de regelingen ook worden ingezet ten behoeve van investeringen in vaste activa en werkkapitaal zodat ondernemingen weer tot exploitatieherstel kunnen komen. Nu de coronasituatie zich geleidelijk verbetert zullen noodsteunmaatregelen zoals de NOW en TVL mogelijk na Q3 worden afgebouwd. De coronakredietregelingen kunnen ondernemingen in de herstelfase helpen zich weer uit de crisis te investeren.

Eén en ander is terug te lezen op de volgende webpagina.

Op deze pagina staat een korte tabel met de hoofdkenmerken per regeling. Voor meer informatie over de werking en de mogelijkheden van de coronakredietregelingen kan contact worden opgenomen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via de aangegeven emailadressen.