Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Coronasteun voor ondernemers uitgebreid

Het kabinet besloot vorige week om het steunpakket voor ondernemers uit te breiden. Zo gaat de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) omhoog en wordt de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) uitgebreid. Ook is besloten om de versobering van Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) niet door te voeren.

Tegemoetkoming vaste lasten

In het tweede kwartaal van 2021 gaat het subsidiepercentage van de TVL omhoog van 85% naar 100%. De hoogte van de tegemoetkoming is onder meer afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. De TVL-regeling voor het tweede kwartaal gaat naar verwachting vanaf half mei open.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

Als sprake is van aanzienlijk inkomensverlies door de coronacrisis en bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket onvoldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen, kunnen huishoudens bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK. In totaal was voor deze regeling 130 miljoen euro uitgetrokken voor het eerste half jaar van 2021. Nu is besloten dit bedrag te verhogen naar 260 miljoen euro.

De TONK is sinds maart aan te vragen of kan binnenkort worden aangevraagd. Dat verschilt per gemeente. Ongeacht de startdatum in de eigen gemeente kan een terugwerkende kracht gelden tot 1 januari 2021.

Geplande versoberingen NOW van de baan

Het kabinet heeft besloten om de geplande versoberingen van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) niet door te voeren. Dat betekent dat ook voor het laatste tijdvak, van april tot juli 2021, een omzetverlies van 20% voldoende is om in aanmerking te kunnen komen. Een andere versobering die niet doorgaat is de mate van loonsteun. Die zou 80% bedragen maar besloten is om dat 85% te laten zijn.

Meer weten?