Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

De ACM wil meer onderzoek naar overname Sandd door PostNL

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeert na een eerste beoordeling dat een vervolgonderzoek nodig is om tot een definitief oordeel te komen over de gevolgen van de voorgenomen overname van PostNL en Sandd.

De ACM is vooral bezorgd over de gevolgen voor zakelijke post. Het KVGO heeft de autoriteit eerder per brief laten weten zich daar ook ernstig zorgen over te maken.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Monopolies zijn bijna altijd slecht voor consumenten en bedrijven. De ACM kijkt dan ook kritisch naar de plannen van PostNL om Sandd over te nemen. Maar we kijken ook serieus naar de mogelijke voordelen van deze overname. Waaronder de vraag of de overname noodzakelijk is voor de vervulling van de wettelijke taak die PostNL heeft op het gebied van consumentenpost.”

Zorgen
De ACM heeft zorgen over de markt voor zakelijke post, van bijvoorbeeld banken, ziekenhuizen, goede-doelen organisaties en de overheid, meldt de toezichthouder in een bericht. PostNL en Sandd zijn op deze markt de enige twee landelijke aanbieders, waardoor na de overname PostNL vrijwel een monopolist wordt. Het bedrijf zou dan op die markt de prijzen kunnen verhogen of de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verlagen om kosten te besparen.

Bezwaren
Dat zijn ook precies de bezwaren die het KVGO tegen de overnameplannen heeft ingediend. Volgens PostNL en Sandd is de overname noodzakelijk voor een efficiënte en levensvatbare postbezorging.

De efficiencyvoordelen die de overname van Sandd oplevert zijn volgens de partijen ook van belang voor de postvoorziening aan consumenten en zakelijke gebruikers in een sterk krimpende markt.

Op 25 februari 2019 heeft PostNL het voornemen om Sandd over te nemen bij de ACM gemeld. De ACM heeft in de eerste beoordeling onder meer gekeken naar alle relevante markten voor post- en pakketbezorging, de positie van concurrenten en de afhankelijkheid van leveranciers en afnemers.

Bovendien heeft de ACM zienswijzen van concurrenten en afnemers ontvangen. De signalen daaruit zijn meegenomen in de analyse. De taak van de ACM als onafhankelijke toezichthouder is om fusies en overnames zoals deze goed en grondig te toetsen.

Beslistermijn
Nadat PostNL de vergunning heeft aangevraagd, gaat de ACM de gevolgen van de overname van Sandd voor de markten van brievenpost en aanpalende markten (zoals pakketten) verder onderzoeken. Hiervoor staat een standaardtermijn van dertien weken, die verlengd kan worden als meer informatie nodig is.

De tijd die PostNL en Sandd nodig hebben om aanvullende vragen te beantwoorden, komt bovenop de dertien weken. De beslistermijn kan dus langer worden. Mocht de ACM geen vergunning verlenen voor de overname, dan kunnen PostNL en Sandd de staatssecretaris van economische zaken en klimaat vragen om op grond van redenen van algemeen belang alsnog een vergunning te verlenen.