Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

De basisscholen gaan dicht

De week voor Kerstmis sluiten de basisscholen. De kerstvakantie duurt daardoor één week langer. In deze week is ook de BSO gesloten. Wanneer er werknemers zijn met kinderen op de basisschool, heeft deze maatregel invloed op de bedrijfsvoering.

Cruciale beroepen

De overheid heeft een aantal beroepsgroepen aangewezen als cruciale beroepen voor het draaiend houden van de samenleving. Dit geldt bijvoorbeeld voor beroepen in de zorg en de voedselketen. Beide beroepsgroepen moeten breed worden gezien. Zo behoren ook de producenten van de verpakkingen van voedsel en medicijnen tot de cruciale beroepen.

Werknemers met kinderen die binnen een van de cruciale beroepen werkzaam zijn, blijven recht houden op kinderopvang via school of de opvanglocaties. Werkgevers kunnen aan hun werknemers een brief geven waarin wordt aangegeven dat werknemers een cruciaal beroep uitoefenen. Werknemer kan deze brief gebruiken om bij de kinderopvanglocatie aan te tonen dat recht bestaat op kinderopvang. Op de KVGO Personeelswijzer staat een voorbeeld.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het organiseren van kinderopvang is primair de verantwoordelijkheid van de werknemer. Als er geen alternatief voor de kinderopvang is gevonden, dan zullen beide partners de opvang gelijk over elkaar moeten verdelen. Dat kan anders zijn als een van beide partners werkt in een van de aangewezen vitale sectoren.

Als werknemer geen opvang heeft kunnen regelen en er gezien de functie van de werknemer geen thuiswerk mogelijk is, is er een aantal mogelijkheden. Werkgever en werknemer voeren daarover gezamenlijk overleg waarbij flexibiliteit van beide kanten noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Werkgever en werknemer spreken een verdeling af waarbij de werknemer voor een deel vakantie opneemt en werkgever de verdere loondoorbetaling voor zijn rekening neemt over de uren waarop werknemer vanwege zijn kinderen niet naar het werk kan komen. Ook overuren kunnen hierbij wellicht ingezet worden.
  • Bij werken in ploegendienst overleggen werkgever en werknemer(s) over het aanpassen van het rooster en werktijden.
  • In geval gebruik wordt gemaakt van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud, worden de uren waarop onvoldoende werk beschikbaar is en de tijden waarop werknemers de kinderen opvangen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.