Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Nieuwe Franse wet schept onzekerheid over het gebruik van minerale oliën in inkt

Een nieuwe Franse wet die het gebruik van minerale oliën in drukinkt regelt, heeft ook gevolgen voor de Europese markt. Niet alleen de activiteiten van bedrijven in Frankrijk maar ook Europese drukkers die drukwerk op de Franse markt brengen worden hierdoor beïnvloed. Intergraf de Europese vereniging van drukkers, die de werkgevers in de grafische sector vertegenwoordigt heeft via een brief de Franse regering om opheldering gevraagd zodat drukkerijen legaal in Frankrijk kunnen blijven werken.

 

Hoe Frankrijk minerale oliën reguleert

Op 13 april 2022 heeft de Franse regering een besluit uitgevoerd over de beperking van stoffen in minerale oliën die in drukinkt worden gebruikt, dat sinds 1 januari 2023 van toepassing is.

Het besluit heeft geleid tot rechtsonzekerheid die onaanvaardbaar is voor drukkerijen in Europa door;

  • te ambitieuze drempels;
  • een gebrek aan duidelijkheid over de procedures voor de beperking; en
  • een gebrek aan een procedure om de naleving te bewijzen.

De Franse regering moet passende richtsnoeren geven over de correcte toepassing van het besluit“, aldus Beatrice Klose, secretaris-generaal van Intergraf. “Drukkerijen moeten legaal kunnen blijven werken wanneer zij aan hun Franse klanten leveren en drukwerk op de Franse markt brengen.”

Gevolgen voor drukkerijen

De economische impact van deze wetgeving is zeer zorgwekkend. Afhankelijk van de interpretatie is het mogelijk dat specifieke drukprocessen niet meer op de Franse markt kunnen opereren of leveren.

“Deze wet zorgt voor veel onzekerheid”, aldus Laetitia Reynaud, beleidsadviseur bij Intergraf. “Vooral diepdrukkers zijn ongerust omdat er geen officiële duidelijkheid is over de vraag of dit drukproces al dan niet onder de wet valt.” Voor gevallen waarin alternatieve inkten kunnen worden ontwikkeld, moeten ook de economische gevolgen en de praktische uitvoering op de persen nog worden beoordeeld. Intergraf roept de Franse regering op de technische en economische haalbaarheid van alternatieve drukinkten in overweging te nemen.

Intergraf eist opheldering van de Franse regering

Intergraf heeft brieven gestuurd naar de Franse ministers van milieu, industrie en cultuur waarin zij waarschuwt voor de gevolgen van deze wetgeving voor de Europese Grafische sector, voor een snelle herbeoordeling van de huidige maatregelen wordt gepleit. Tevens wordt ook de eenzijdige aanpak van Frankrijk in deze kwestie betreurd. Immers, zou een Europese aanpak de goede werking van de Europese interne markt beter waarborgen.

Vanuit het KVGO volgen we deze situatie en de mogelijke gevolgen voor de grafische industrie op de voet. Heb je hierover vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door te bellen naar 020 54 35 678 of stuur een e-mail naar info@kvgo.nl.