Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

De krantendrukkers doen vakbonden aanbod

Persgroep, TMG, NDC en BDU hebben de vakbonden een aanbod gedaan in het conflict dat momenteel over de Grafimedia cao bestaat. De vier belangrijkste uitgevers/drukkers van kranten willen daarmee voorkomen dat zij getroffen worden door verdere acties van de bonden en een bijdrage leveren aan de oplossing van het conflict.

De krantendrukkers hebben aan de vakbonden laten weten dat zij bereid zijn om voor de sector dagbladbedrijven centrale loonafspraken te maken. Verder hebben ze aangegeven bereid te zijn om de grafici hetzelfde te bieden als de medewerkers in het uitgeverijdeel van hun bedrijven eerder kregen: een salarisverhoging van 1% met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014.

Leidt dit tot een cao-breuk tussen de krantendrukkers en de overige grafmediabedrijven? Wordt het standpunt van het KVGO en ZSO hiermee doorkruist?

2012_12_richard_van_den_berg-252x260“Nee, helemaal niet”, zegt Richard van den Berg, voorzitter van de werkgeversdelegatie. “Met ons voorstel voor een decentraal beloningsbeleid bieden wij bedrijven de mogelijkheid om op bedrijfsniveau afspraken te maken met de medezeggenschap. Uiteraard moet dat beleid wel aan allerlei criteria en voorwaarden voldoen om willekeur en misbruik te voorkomen. Bedrijven zijn echter niet verplicht om een decentraal beloningsbeleid in te voeren. Ze kunnen er ook voor kiezen de op centraal cao-niveau gemaakte afspraken te volgen. Zij hebben de vakbonden laten weten dat voor hen een decentraal loonbeleid op bedrijfsniveau niet hoeft en dat zij voor de sector dagbladbedrijven bereid zijn centrale afspraken te maken. Dus een decentraal loonbeleid voor deze sector. Dat past prima bij ons uitgangspunt van differentiatie.”

Geldt de aangeboden salarisverhoging van 1% met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 ook voor de overige grafmediabedrijven?

Richard van den Berg: “Nee, dit is een aanbod van deze krantendrukkers en het aanbod heeft dus alleen betrekking op de werknemers in deze bedrijven. Wij zijn in de cao-onderhandelingen nog niet eens toegekomen aan het onderwerp ‘lonen’. De vakbonden voeren op dit moment ook geen acties over de loonsverhogingen, maar over het decentraal beloningsbeleid.”